en

Zazen ve Bilinç Halleri


      


 

 

Köşe Yazısı

 

ZEN MEDİTASYONU (ZAZEN) VE BİLİNÇ HALLERİ

Hüsnü Sav

 astrolog0303@gmail.com

Facebook:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=1217223477

 

 

 

Zen öğretisi içersinde ortaya çıkan bir çok meditasyon türleri olmasına rağmen bunların içersinde en çok uygulanan ve bilinen Zazen dir. Zazen dışında daha bir çok meditasyon teknikleri bulunmasına rağmen en çok farkındalık sağlayan Zazen meditasyonudur. Bir çok kültürler kendi bulundukları kültür seviyelerine göre çeşitli meditasyon teknikleri geliştirmişlerdir, ama ne kadar çok teknik olursa olsun varılmak istenen nokta özde aynıdır. Zazen meditasyonundan kısaca söz etmek gerekirse meditasyon sırasında tam bir farkındalık durumunda olunması beynin gereksiz düşünce ve hayallere dalması önlenmesi tam bir farkındalık durumunda bulunması gerekir. Bunu daha başarmak için dikkatin sadece bir noktaya toplanması gerekir. Bunun için gerekli şey ise her zaman bizimle olan nefesimizdir. Meditasyon yapan kişinin sadece nefesine odaklanarak başlangıçta aldığı ve verdiği nefesleri sayarak dikkati sadece nefes üzerine toplar sadece alıp verdiği nefes vardır. Bir süre sonra artık saymasına gerek kalmaz daha ileri aşamalarda sadece kendisini nefes olarak tanımlamaya başlar. Ortada beden kalmamış sadece evrensel bir nefes kalmıştır. Daha ileri aşamalarda artık nefes farkındalığı da kaybolur  hiçlik denilen o anlatılamaz evrensel birliğe ulaşılır (bu konunun daha derinlemesine araştırmak isterseniz bu  konu hakkında yazılmış ,  çok güzel bir eser olan rahmetli İlhan Güngören’in  Meditasyon ve Zazen kitabını tavsiye ederim).Konumuz olan meditasyon ve sevişmede de tıpkı zazen meditasyonunda olduğu gibi tam bir farkındalık durumunda olunması gerekir. Aslında sevişme sırasında meditasyonda kullanılan birçok teknik yanımızdadır sadece biz onun ne kadar farkındayızdır önemli olan. Çeşitli meditasyon uygulamalarında kullanılan Mantra ve Yantra gibi obje ve sesler kullanılar. Yantrada kullanılan bir çok şekil ve resimler vardır; kişi bu resim ve şekiller üzerine konsantre olarak meditasyon yapar. Mantra meditasyonunda ise her hangi bir ses üzerine farkındalık yaratılır. Bu genelde Çin bambu flüt’ü, Ney gibi estrümanlardır.  Sevişme sırasında dünyanın en güzel Mantrası karşınızdadır. Kadın ve erkek olsun birbirlerine dünyanın en güzel varlıkları gibi görünürler. Sevişme sırasında çıkarılan sesler dünyanın en güzel Mantrasıdır. Öyle olmasa sanırım sevişme sırasında insan yaşamın sırrını çözmüş gibi heyecanlanmazdı. Bunlar üzerine bile konsantre olunarak yapılan sevişme sizi tam bir farkındalık  bilincine sokar. Karşınızda duran dünyanın en güzel varlığına dokunuyorsunuz onun sıcaklığı size haz veriyor yaşadığınızın nefes aldığınızın farkındasınız o an. Onu öpüşleriniz ona dokunuşlarınız eksik olan yarınızı tamamlıyor tüm vücudunuz birleştiğinde evrenin en güzel iki zıt karakteri birbirini tamamlıyor bu farkındalık ve sevgiyle yapılan her sevişme bir meditasyondur aslında.

         Meditasyon   genelde oturarak uygulanan bir tekniktir, ama hareketli olan uygulanan  Tai Chi Chuan gibi ya da Zen uygulamalarında görülen Kin Hin gibi yürüyerek yapılan meditasyon şekilleri vardır. Sevişme sırasında uygulanan meditasyon  ise her ikisini de  kapsar. İsterseniz kısaca sevişme meditasyonunu anlatmaya çalışayım.  Sevişme insan ve hayvanlarda üreme içgüdüsü ile yapılan bir eylem olarak görüldü yıllarca ama sonraları farkına varıldı ki insan sevişmeyi sadece üreme amaçlı yapmıyordu.  Çünkü o evrende yaşamın tam olarak farkında olan tek varlıktı; bunu farkındalığı ile biliyordu ki kendisinin bir parçası yarımdı, sürekli bunun eksikliği hissediyordu. Bu eksiklik duygusu tatmin edilemese kendisinde birçok nevrotik durumların oluştuğun farkındaydı. Her farkındalıkla yapılan sevişme sonrasında bu tamlık duygusu içinde ruhunun huzur bulduğunu gördü. Onun için tam bir farkındalıkla yapılan sevişme çok önemlidir. İki çıplak beden dünyanın en güzel iki varlığıdır artık birbirleri için sarıldıklarında kalpleri aynı hızda çarpmakta nefesleri aynı ahenk içindedir. Birbirlerinin nefeslerini içine çektiklerinde farkındadırlar ki o nefes ona hayat veriyordur. Dokunuş ve okşayışları yavaş, bir o kadar etkilidir. Dünyanın en harika varlığına dokunmanın  hazzını yaşıyorlardır. Dudakları birbirine buluştuğu zaman iki yarım nefes birleşmiştir. Bu noktadan sonra alınan her nefes birlikte alınan nefestir. Nefesler git gide yavaşlar artık birbirini bulan ruhlar huzur bulmaya başlamıştır. Dokunuşlar da yavaşlamış dokunan ve dokunulan ortadan kalmıştır. Dokunan da, dokunulan da aynı haz içersindedir, çünkü artık biliyorlar ki zaten dokunan da dokunulan  da kendi parçasıdır.  Çünkü artık ortada iki vücut  yoktur.  Tanrısal bir birlik vardır. Yaratıcı o yüzden zaten insanı kutsal bir varlık olarak yaratmadı mı? Bir çok din  bu  yüzden sevgisiz yapılan her sevişmeyi yasaklamadı mı ? Tanrısal bir birliktelik içinde yapılmayan her sevişme arkasında bir boşluk bırakır. Bu hazzı yaşamayan insan zaten kadın ve erkek sürekli başka ilişkiler peşindedir. Yaptığı işin farkına varmadığı sade yüzeysel kaldığı için bir tatminsizlik içersindedir.

         Meditatif bir bilinç içinde yapılan sevişmeler genelde çok uzun sürelidir. Bu tür sevişmelerde genelde zaten zaman kavramının farkına varılmaz. Çünkü artık ruh zamanın kıskacından kurtulmuştur. Zaten Einstein’den  sonra biliyoruz ki zaman göreceli bir kavram onu farkında olan bilincin içinde bulunduğu ruh haline göre algılaması değişmektedir. Meditasyon sırasında da zamanın çarkından çıkan insan gerçek zamansızlığı yakalamaktadır.

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083383 Ziyaretçi