en

Yoga ve Cinsellik  HÜSNÜ SAV’LA UZAK DOĞU CİNSELLİĞİ

 

Köşe Yazısı

 

YOGA VE CİNSELLİK

 

Hüsnü Sav

 astrolog0303@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=1217223477

 

Yoga Santriçe’de  ‘’yuj ‘’ kökünden gelir. Kelime anlamı boyunduruk altına girmek denetim altına almak manasındadır. Yani yoga bedenin duyguların ve bilinç’in denetim altına alınmasını amaçlayan ruhsal bir öğretidir. Yoga da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapitalizmin sömürüsü altındadır. Yoga ismi altında birçok fikir üretme açılmakta çeşitli salonlarda uydurma Yoga isimleri altında dersler verilmektedir. Tantra’da,  olduğu gibi öğreti tamamen bir sömürü aracı olmuştur. Ülkemizde birçok yoga öğreten hoca olmasına rağmen çok azı yaptığı işin bilincindedir. Üç beş tane asana öğrenen kişi kendisini master ilan etmekte, çeşitli yerlerde dersler vermektedir. Daha yaptığı hareketin bilincinde olmadan başkalarına öğretmeye kalkmaktadır. Aslında bu sadece Yoga ve Tantra öğreti için değildir. Daha ‘’Chi ‘’enerjisinin ne olduğunu anlamadan yapılan harekette,  ahmakça ’’Chi arayan ama kendisini kitap yazacak kadar bilgili sanan, daha kendisi adam gibi bir cinsellik yaşamadan cinsel öğreti hakkında kitap yazabilen, insanların bulunduğu bu ülkede sanırım daha alınması gereken çok yol var.

Yoganın tam çıkış tarihi bilinmemekle beraber,  Yogayı birçok kültürün içinde görmek mümkündür. Yogaya, eski Mısır, Hind, Kelt, Kızılderili gibi birçok kültürün geçmişinde izlerine rastlanır. Bu medeniyetlerin yaşadığı coğrafya üzerindeki birçok mağara duvarlarında Yoga asana (duruş) larına rastlanır. Yoga ve derin düşünme teknikleri bilindiği üzere Hindistan özgü bir öğreti değildir. Tarihte bilinen, Pisagor’un diğer çalışmalarının yanında derin düşünme öğreten okulu vardı. Roma imparatoru Marcus Aurelius’un meditasyon hakkında bir kitap’ ı vardır.  Yoganın doğuşu ile ilgili birçok öğretide olduğu gibi akıl dışı efsane vardır. Buna göre dünya 5-6 milyar yılda bir felaketler ile kendini yenilediğini iddia ediliyor. Bu yenileme sel felaketleri ile oluşmaktadır. Sular çekildikten sonra kalanlar yeni bir medeniyet oluşturduklarından ve bu oluşan medeniyete başka gezegenlerden gelen ‘’arî ırk ‘’ tan insanların yogayı öğrettikleri iddia bile edilmektedir. Bu arî ırktan gelen insanların aydınmış insan olduklarını iddia edecek kadar işi ileriye götürmektedirler.

Yoganın bilinen beş türü vardır. Bunlar:

1.   Karma Yoga: Eylem Yogasıdır.

2.    Bhakti Yoga: Bhakti yoga, Her şeyi Tanrı sevgisinin tezahürü olarak görür.

3.    Jnana Yoga: Bilgi ve bilgelik yoludur. En zor yoldur ve irade ve aklın muazzam kuvvetini ister. Jnana Yogi, Vedanta felsefesini öğrenerek zihnini, kendi niteliğini inceleyip araştırmak üzere kullanır.

4.    Hatha Yoga: Batı dünyasının en çok bildiği Yoga türüdür. Hatha Yoga'nın temel özelliği beden yoluyla zihni etkilemektir.

5.    Raja Yoga: Yoga türleri içinde en seçkin olanıdır. Hatha Yoga uygulamalarında kişiyi Raja Yoga'ya hazırlar. Çünkü Hatha Yoga, bedene ruhun egemenliğinin kurulması, kontrolün sağlanması ve böylece daha üstün bilinç merkezlerine ulaşılması için bir araçtır.

         Yoga öğretisi sekiz basamaktan oluşur. Bunlar şunlardır.

1-Yama-Negatiflerden arınma
2-Niyama- Pozitifleri güçlendirme
3-Asana- duruş, vücut çalışmaları
4-Paranayama- nefes ve biyoenerji egzersizleri
5-Pratyahara- Astral, çakra çalışmaları
6-Dharna- konsantrasyon çalışmaları
7-Dhyana- meditasyon çalışmaları
8-Samadhi- Trans ve evrenle bütünlük sağlama

Dünyada ve ülkemizde en çok bilinen ve tanınan bu basamaklardan Hatha yoga, yani asanaların uygulandığı yoga basamağıdır. Aslında Hatha yoganın asıl amacı yoganın ruhsal yapısını oluşturan raja yoganın uygulanması sırasında oluşacak ruhsal problemin üstesinde gelmek için vücudu hazırlamaktır. En çok yapılan ve tanınan yoga türüdür. Birçok uydurma stilleri vardır. Power yoga, yogalates gibi. Hatha kelimesi ‘’HA’’ güneş ve ‘’THA’’ Ay manasına gelen santrikçe iki kelimeden oluşur.  Tıpkı Taoizm’de olduğu gibi iki zıt kutup birleşimden yani Yin ve Yangdan söz edilir. Zaten yapılan asanalar da dikkat edildiğinde bu düalizm görülür. Yerçekiminin Yin kuvvetine karşı siz kaslarınızın gücü ile yang gücü oluşturursunuz. Yin, Yanga dönüşür ve asananın sonunda tekrar Yin’e dönersiniz. Bu arada siz yerçekimine direndiğiniz ölçüde kaslarınız ve iç organlarınız genç kalır. Bilindiği üzere bizi yaşlandıran yerçekimine verdiğimizin direncin azalmasıdır.  Aslında yoga tarihi ve felsefesi bu kısa yazıda anlatılacak kadar kısa değildir.  Yoga ve diğer öğretilere yapılacak en büyük iyilik onları sanki olağan üstü şeylermiş gibi gösterme çabasından kurtarmaktır.  Yoganın içinde bulunan akıl ve bilim dışı kısımlar ayıklanarak gerçek değer verilmelidir.

    

     Yoganın cinsel yaşamda kullanılması bazı kaynaklara göre yogaya da esin kaynağı olan tantra öğretisinden gelir. Sevişme bilindiği üzere beden ile yapılan onun algıları ile bilincin doyuma ulaştığı bir yoldur. Yoldur diyorum çünkü yol birçok doğu öğretisinde takip edilmesi gereken önderlik eden anlamına gelir. Sevişme sırasında da eğer doyuma ulaşmak isteniyorsa bir yol izlenmesi gerekir. Yoganın gevşeme nefes eksersizleri ve birçok asana duruşları insanı sevişmeye hazırlar.  Hatha yoga bilindiği üzere omurganın ve pelvis kaslarının açılıp esnetilmesi üzerine kuruludur. Çünkü insan anatomisinde ve ruhsal yollarda omurga ve pelvis önemli bir yer tutar. Yapılan araştırmalarda yoga yapan insanların seks yaşamları daha aktif ve erken boşalma gibi sorunlarının olmadığı görülmüştür. En çok bilinen hatha yoga vücudun esnetilerek gevşemesini sağlamakta ve birçok ruhsal sorunun ortadan kalkmasına yardım etmektedir. Stres vücutta kaslarda gerginlik yaratmakta laktik asit salınımı artırmaktadır. Yoga sırasında yapılan esneme ve gerilme hareketleri bu salınımı en aza indirmektedir. Yapılan pranayama yani nefes eksersizleri, nefes alış kapasitesini artırarak beden performansı artırmaktadır.  Seks yogası olarak da isimlendirilen yoga aslında yaklaşık 2000 yıl önce Vatsayana tarafından kaleme alınan Kama Sutra ve Hatha Yoga tekniklerinin birleşmesi ile oluşturulmuş bir yoga türüdür. Santrikcede ‘’Kama’’ tutku, ‘’Sutra’’ kurallar anlamına gelir yani Kama Sutra tutkuların kitabıdır. Ama bu da yoganın uydurma ekollerinden birisidir. KAMASUTRA ve YOGA tekniklerini birleştirilerek uydurulmuştur aslında ise Tantra öğretisinden alıntılar vardır. Bu sözde yoga türünde eşler arasında bir sıcaklık sağlanması için eşli asana duruşları yapılır. Cinsel birleşme pozisyonları asanaların uygulanması ile yapılır. Sözde çakra merkezlerine yani hormonal sistem üzerine konsantre olunur. Aslında bunlar tamamen Tantra uygulamalarının yogaya uyarlanmasıdır.

         Yoga çok eskiden bu yana hastalıkların sağaltımında kullanılmaktadır. Yoga kendi içinde birçok dala ayrılmasına rağmen bir bütün olarak uygulanmalıdır. Günümüzde sadece fiziksel performans için uygulanan Hatha Yoga diğer teknikleri uygulanmadığı zaman yarım kalmaktadır. Sadece fiziksel asanalara bağlı kalmak doğru değildir. Nefes teknikleri, konsantrasyon teknikleri,  Biyoenerji çalışmaları ile birlikte uygulanmalıdır. Cinsel performansın artırılmasında, uzun süreli sevişmelerde, gevşeme ve bedensel yeterlilik için Yoga diğer bu tür öğretilere göre daha etkilidir. Örneğin Qigong gibi daha az fiziksel performans isteyen çalışmalara göre daha aktif ve etkilidir. Özellikle ileri derecede yapılan asanalar kama sutra gibi kitaplarda rastlayacağımız esneklik isteyen cinsel pozisyonlar için Yoga yapmak daha etkilidir. Bu tür pozisyonlarda alınan haz diğer pozisyonlara göre daha yüksektir. Hatha yoga sırasında sıkıştırılan PC kası ve pelvis bölgesi Kegel eksersizlerinde olduğu gibi cinsel performansı artırmaktadır. Erkekler gevşemeyi öğrendikleri için boşalmayı denetim altına almaları daha kolaylaşmaktadır. Ayrıca uygulanan asanalar, hormonal sistemin dengede çalışmasını sağlamakta ve sağlık üzerinde birçok etkisinin olduğu artık kanıtlanmıştır. Yoga yapan erkeklerde sertleşme sorunu gibi sorunlar nerdeyse hiç görülmemektedir.

 

Yoganın cinselliğin ve sağlığın güçlendirilmesine yönelik bir çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır:

 

         Brotto LA, Mehak L, Kit C J Sex Marital Ther. 2009 Oct;35(5):378-90.Yoga and sexual functioning: a review.

         Dhikav V, Karmarkar G, Gupta R, Verma M, Gupta R, Gupta S, Anand KS J Sex Med. 2010 Feb;7(2 Pt 2):964-70. Epub 2009 Nov 12.Yoga in female sexual functions.

         Brotto LA, Krychman M, Jacobson P. J Sex Med. 2008 Dec;5(12):2741-8; quiz 2749. Eastern approaches for enhancing women's sexuality: mindfulness, acupuncture, andyoga (CME).

         Dhikav V, Karmarkar G, Gupta R, Verma M, Gupta R, Gupta S, Anand KS. J Sex Med. 2010 Feb;7(2 Pt 2):964-70. Epub 2009 Nov 12. Yoga in female sexual functions.

         Birdee GS, Wayne PM, Davis RB, Phillips RS, Yeh GY.J Altern Complement Med. 2009 Sep;15(9):969-73. T'ai chi and qigong for health: patterns of use in the United States

         Mak JC, Mak LY, Shen Q, Faux S. Intern Med J. 2009 Mar;39(3):164-9.Perceptions and attitudes of rehabilitation medicine physicians on complementary and alternative medicine in Australia

         Shannahoff-Khalsa DS, Ray LE, Levine S, Gallen CC, Schwartz BJ, Sidorowich JJ CNS Spectr. 1999 Dec;4(12):34-47. Randomized controlled trial of yogic meditation techniques for patients with obsessive-compulsive disorder.

         Raghuraj P, Telles S. Percept Mot Skills. 2003 Feb;96(1):79-80.Effect of yoga-based and forced uninostril breathing on the autonomic nervous system.

 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083355 Ziyaretçi