en

Yin ve Yang: Karşıtların Uyumu


 

 


Köşe Yazısı

 

YİN VE YANG: KARŞIT GÜÇLERİN UYUMU

 

Hüsnü Sav

 astrolog0303@gmail.com

Facebook:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=1217223477

 

Yin ve Yang felsefesi ve sembolizmin temeli çok eski Çin tarihine dayanır. Temelinde Tao felsefesi vardır.  Tao’ya göre zamanın başlangıcından önce evrensel bir hiçlik vardı. Büyük bir şimşek çakması ile evrensel hiçlik ikiye ayrıldı. Bundan yer ve gök oluştu. Bundan sonra artık ikilem oluştu. Buna Tao “Yin” ve “Yang” dedi. Yin ve Yang olmadan evrende hiç bir şey oluşamaz bizim algılama ve yaratma kapasitemiz ikilemler üzerindir. Bizim için bir şeyi ancak onun zıttı ile algılayabiliriz. Gecenin varlığını ancak gündüzün varlığı ile algılarız. Yin ve Yang olmadan evrende hiçbir şey var olamaz. Ama Yin ve Yang Tanrı değildir. Bu hiçliğin ayrımından sonra karanlık ve ağır olan her şey  Yin oldu. Bunun karşıtı olan hafif ve aydınlık olan her şey Yang oldu. Ama Tao bunların birbirlerine galip gelmemeleri için biraz Yin in içine Yang, Yang ın içine de  Yin koydu. Onun için Yin doygunluğa ulaşınca Yang’a, Yang doygunluğa ulaşınca Yin’e dönüşür.

         İnsanın yapısında karakter özelliğinde ve yaşamsal organlarının işleyişinde her yerde Yin ve Yang özellikleri görünür. Kadın var oluş özelliği nedeni ile Yin’dir, Yin kadında baskındır. Ama içinde birazda Yang bulunur. Eğer tamamen yin karakterinde bir kadın olsa içine kapanık bir yapısı olur. Erkek de varoluş özelliği ile Yang durumundadır, ama içersinde biraz Yin özelliği bulunur. Yang tam baskın olsa maço ve kaba bir yapı oluşur. Evrende gördüğümüz her şeyde bu uyum vardır. Nefes aldığımızda yapılan eylem Yang iken, her zaman içinde nefes verme potansiyeli vardır. Nefes alma doyuma ulaştığında Yang tamamlanır, içindeki Yin devreye girer ve nefes verilir. Her nefes verdiğimizde içinde bir miktar Yang vardır ve nefes veririz. Böylece iki karşı güç nefes almak ve vermek bir üçüncü güç doğurur: Solunum. Aslında vücudumuzun işleyiş aşamasının her yerinde Yin ve Yang uyumu söz konusudur. Bundan yola çıkarak uygulanan akupunktur gibi tedavi yöntemleri tüm dünyada artık yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 Yin : Soğuk, buz, ay, sonbahar, metal, toprak,yeryüzü, kadınlar, gece, ölüm ve koyu renkleri temsil eder genel olarak, durağan ve yavaşlığın simgesidir.

Yang: Sıcak, buhar, güneş ışığı, ilkbahar, depremler, kuşlar, gündüz, yaz gibi sıcak hareketli hızlılığın simgesidir.

         Yin ve Yang karşıt güçlerin bütünlüğü Batı toplumu ile ilk tanıştığında uzun süre yanlış anlaşılmıştır. İki karşıt güç sanki birbirinin ezeli düşmanıymış gibi algılanmıştır. Gece gündüzün, sertlik yumuşaklığın, beyaz siyahın mutlak düşmanı kabul edilmiştir. Aslında buradaki zıtlık birbirini tamamlayan birisi olmasa diğeri olmayacak olan karşıtlığın uyumuydu. Evrende hiçbir şey değişime ayak uydurmadan hayatta kalamaz. Her varlığın bir doyma noktasından sonra bir değişime uğraması gerekir. Aslında Yin ve Yang uyumunda anlatılmak istenen budur. Nasıl ki gece en karanlık noktasına ulaştıktan sonra kendini gündüzün aydınlığına teslim etmek zorunda kalıyorsa, gündüzde belirli bir doygunluktan sonra kendini geceye bırakmak zorundadır. Burada Batı toplumunun anladığı manada bir düşmanlık değil, iki ezeli zıt kutbun uyumu söz konusudur. Oluşan bu döngüden bir üçüncü güç ‘’gün ‘’ oluşmaktadır. Bir zamanlar batının anladığı manada iki tarafın birbirine mutlak zıtlık içinde bulunsalar sürekli bir tarafın baskın olması gerekirdi. Buradaki zıtlık birbirinin var olmasını sağlayan bir uyumdur.

         Çin’de Yin ve Yang uyumu her alanda kullanılmamıştır. Savaş sanatlarından sağlığa ve sanata kadar her alanda Yin ve Yang uyumunu göre biliriz. Özellikle Çin kültüründe çok önemli bir yer tutan savaş sanatlarında Yin ve Yang kullanılmıştır. Çin’de en yaygın savaş sanatı stilleri Wu Shu ve Tai Chi Chuan’dır.  Yin ve yang güçlerinin kullanımı Türkçeye gölge boksu olarak ta çevire bileceğimiz Tai Chi Chuan’da görülür. Gerçek bir tai chi ustası su gibidir, sürekli akış halindedir. O önüne ne çıkarsa direnmez sadece yol değiştirir. Ona Yang olarak sert bir şekilde saldırdığınızda, o Yin olarak size karşılık verir. Savunmaya geçer yada sizin saldırdığınız yönde yön değiştirir. Sertliğe sertlikle cevap vermez. Sizin vuruşunuz yani  Yang gücünüz tükendiğinde, siz Yine dönüşürsünüz. Pasifleşirsiniz o zaman o Yang’a dönüşür ve size saldırır. Gerçek bir Tai Chi ustasına dokunamazsınız, o ipte asılı duran çarşaf gibidir. Onun pasifliğinde güç vardır. Siz çarşafa ne kadar saldırırsanız saldırın ancak kendinizi yorarsınız. Pasif durumda olan bir Tai Chi ustasının aslında çıkmaya hazır olan müthiş bir Yang gücü vardır. Siz Yang’sanız o pasif Yindir. Siz eğer Yin iseniz o saldırgan Yangtır. Düşmanı ile uyum içindedir. Hiçbir zaman Yang gücüne, Yang’ la cevap vermez. Bunu en iyi bir Çin atasözü açıklar ‘’iki Kaplan dövüşünce, birisi ölür diğeri yaralanır.’’ Çünkü ikisi de Yang dır. Savaş sanatlarındaki bu uyumu en iyi, katıldığı yüzlerce düellodan hiç birisi kaybetmeyen çıkmayı başaran, Japonya’nın ünlü kılıç ustası Miyamato musahası anlatır.’’ Eğer rakibiniz size dağ gibi saldırırsa siz ona deniz gibi saldırın. Eğer rakibiz size deniz gibi saldırsa siz ona Dağ gibi saldırın, asıl güç bundadır.’’ der.

         Bir zamanlar Çin’de bile sır olan Taocu cinsel Kung Fu sanatında da Yin ve yang gücünü görürüz. Çinliler hayatın her alanında kullandıkları bu gücü, cinsel hayatlarında da kullanmışlardır. Buna göre Erkek Yang’dır, ateşli, hızlı, yakan, bir o kadar da çabuk tükenendir. Kadın Yindir, soğuk, ağır hareket eden, durağan ve geç tükenendir, sabırlıdır. Cinsel birleşme sırasında eğer, bu Yin ve Yang dengesi sağlanamazsa, erkek hareketli ve ateşli yapısından dolayı çok çabuk tükenir. Daha kadın hazır olmadan ne olduğunu anlamadan erkek çoktan sahte hazza ulaşmıştır. Eski ustalar kadını doyuma ulaştırmayı suyu ısıtmak olarak tabir ederler. Kadın su, erkek ateş olduğuna göre, erkeğin suyu ısıtmak için ateşini yerinde ve düzgün kullanmak zorundadır. Yani erkek ateşinin sönmesini sağlayan boşalmasını denetim altına alması gerekmektedir. Ateşini ona göre ayarlamalıdır ki suyu ısıtıp doyuma ulaştırsın. Onun içinde cinsel birleşme sırasında tam bir Yin ve Yang uyumunun sağlanması gereklidir. Yani sevişme sırasında Yin ve Yang döngüsü sağlanırsa iki tarafta tam doyuma ulaşabilir. Kadın Yin durağan durum iken, erkek Yang ve hareketli durumda olmalı. Kadın Yang duruma döndüğü zaman, erkek biraz Yin durumuna geçmelidir. Çünkü erkeğin boşalmayı denetim alması için bu gereklidir. Sürekli Yang konumunda kalan erek için kendini denetim altına alması çok zordur.

         İnsanın var olması ile başlayan bu zıt kutup kadın ve erkek, her biri diğerine yapısı gereği üstünlük mücadelesi içinde olmuştur. Eğer bu üstünlük kurma mücadelesini sevişme sırasında da devam ederse tam bir doyuma ulaşamazlar. Bir tarafa sahte bir haz alırken sevişmekten, bu bir tarafa için sadece eziyetten ileriye gitmez. Aslında erkek ve kadının varoluşta ruhunda var olan eksiklik duygusu, tam doyuma ulaşılmış bir sevişme sırasında yerini doymuşluk ve mutluluğun doruklarına tamlık duygusuna bırakır.  Yani erkek ve kadın cinsel birleşme sırasında ilahi bir farkında lığın içinde olur. Bu farkında lığının oluşması için Yin ve Yang uyumunun yakalanması gerekir. “Taocu Sevişme ve Seks”in yazarı kitap’ında bu konuyu söyle anlatır.

Boşalmanın düzenlenmesi konusunda üzerinde en çok durulacak nokta o kimsenin yaşı ve sağlık durumu gibi özelliklerdir. Bunlar Taocu sevişme ustalarının gerekçesiz olarak ortaya attıkları dayanaktan yoksun bir takım boş laflar değildir. Yüzlerce yıl sürdürülmüş dikkatli gözlemlerle varılmış bir vargıdır. Bu vargı da şudur: Erkeğin ersuyu (meni) yaşamsal bir özdür ve öyle denetimsiz savurganca harcanmamalıdır. T’ang döneminin (618–916) en önde gelen hekimi Sun S’sû-Mo bu konuda “Eşsiz Öğüt* adlı kitabında şöyle diyordu : “Savurganca ersuyunu harcayan kimse hasta olur ve bu savurganlığı sonucunda Ersuyu’nu tüketirse ölür. Erkekler bunun böyle olduğunu hiçbir zaman akıldan uzak tutmamalıdırlar.”

Bir erkek boşalmayı düzene koyabildiği zaman yalnızca yaşamsal özünü korumuş olmakla kalmaz, bunun yanında daha pek çok şey kazanmış olur. Bir kere yatak arkadaşı doyumsuzluk nedir bilmez. Çünkü o kimsenin kendine güveni artacağından yatak arkadaşının istediği kadar sık ve istediği kadar uzun sevişebilir. Daha sık ve daha uzun sevişebildikleri için eşler birbirlerinin özlerinden, yani erkek kadının Yin özünden, kadın erkeğin Yang özünden tam anlamıyla yararlanabilir. Bunun sonucundaysa her ikisi de eşsiz bir erinçlik, dinginlik, zihinde bir durulma, rahatlama duyumsayacaklardır. İşte bu sıcak ve kıvanç dolu, sürekli sevişmeden kaynaklanan gönül rahatlığına eski Çinliler Yin (dişil) ve Yang (eril) uyumu adını veriyorlardı. Bu kitapta Taocu sevişme adını verdiğimiz (eski çağlarda buna ‘Yin/Yang Taosu’ ya da ‘Yin/Yang uyumu’ ‘uyumun Taosu’ gibi adlar da verilirdi).

 

 

  

 

 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083354 Ziyaretçi