en

...Ve Tanrı Kadını Yarattı!


Köşe Yazısı

 

            … VE TANRI KADINI YARATTI!

 

Hüsnü Sav

 

 

Her din ve kültürde insanın yaradılışı ile ilgili bir çok ortak nokta bulunan mit ve hikaye ile anlatılır yaratılış ve varoluş. Tao bunu bir erkek yılanla çıplak Tanrıçanın yıldırımlar ve şimşekler altında meydana gelen bir cinsel birleşmeden meydana geldiğini anlatır; bir çok Tanrılı dinde bu tür benzer hikayeler vardır. Tek tanrılı semavi dinlerde ise genelde yaradılış Tanrı tarafından ilk insan Adem’in çamurdan yaratılması ve Tanrının ruhundan bir ruh üfleyerek hayat vermesi ile başlar ve Adem’in kaburga kemiğinden de Havva’yı yaratıp ruh vermesi ile hayat başlar. Klasik hikaye Adem ve Havva’nın Cennette cinsellik denilen yasak meyveyi yemesi ile de cennetten kovulmaları ile dünya sürgünü başlar insanlık için.   

            Ama birçok mitte ve Eski bir Yahudi efsanesine göre, bu öykü Adem'le Havva'dan öncesine uzanıyor. Yani Adem'in ilk eşi Havva değil, Lilith adında bir kadındır. Lilith karakter olarak asi ve kurallara uymayan bir yapı olarak karşımıza çıkar; genel hikaye Lilith ademle beraber camurdan yaratıldıgını ve ademle aynı haklara sahip olduğunu iddia eder. Lilith  cinsel birleşme sırasında erkeğin üste olmasını kabul edemez ve bunu itiraz ederek cinsel birleşme sırasında sürekli Adem’i üzerinden atar. Lilith'e göre Adem’in kendisi de çamurdan yaratılmış ve eşit haklara sahip olduğu için onun da Adem’le eşit haklara sahip olduğunu iddia eder. Adem ise kendisine bahsedilen bereket yani gökyüzü olduğunu, Lilith’in ise üreten yani toprak olduğunu söyleyerek cinsel birleşmenin kadının altta olmasını gerektiğinde ısrar eder. Aslında Lilith’in derdi sonradan anlaşılacaktır. Günümüzdeki feminist kadın tiplerinin arketipi olan Lilith ve Havva arketipi tarih boyunca kadında var olan karakter kimlik olarak görülmüştür.

Aslında günümüz biliminde açıklandığı üzere Lilith cinsel birleşmede altta olmayı istememesinin tek derdi aldığı hazla alakalıdır! Lilith kadının içinde bulunan şeytanın simgesidir aslında! Lilith altta olduğu zaman cinselliği yönlendirememekte ve aldığı haz ona yetmemektedir.  Çünkü erkek yapısı gereği tek noktadan haz alırken kadın cinsel birleşme sırasında bir çok noktadan uyarılabilmektedir Lilith altta olması bu haz noktalarını istediği gibi uyaramamasından kaynaklanmaktadır! Üstte olduğu noktalarda uyarılmayı kendisi yönetecek ve daha çok haz alacaktır. Günümüz kadınlarının birçoğunda görüldüğü gibi oda hile ve kadın eşitliğinin arkasına sığınarak hazzın ve zevkin peşindedir. Daha sonra zaten Lilith Adem’e ve Tanrı’ya karşı gelerek bu haz arayışını, Tanrının söylenmemesi gereken isimlerini söyleyerek göğe yükselir ve şeytanla yaşadığı ilişkiler nedeni ile bir çok çoçuğu olur ondan!. Daha sonra Tanrı Adem’e itaat etmesi ve ondan bir parça olması için Ademin kaburga kemiğinden Havva’yı yaratır. Aslında bu da erkeğin artık kadına olan bağımlılığının bir parçası olur; belki de sürekli sanırım bu eksik kaburga kemiğinin arayışı içinde olacaktır artık…

            Lilith ve Havva arketipinde iki karakter çıkar karışımıza: bir şeytani ruha sahip ve özgürlük eşitlik gibi kavramlarının arkasına sığınan Lilith ve daha itaatkar gibi görünen Havva karakteri aslında ikisinin de yapmaya çalıştıkları aynı, birisi isyan ederek istediklerini elde etmeye alışıyor diğeri ise daha itaatkar görünerek yapmak istedikleri elde ediyor. Kim ki, “kadın ve erkek eşittir!” diyorsa, kesinlikle ne bilimden ne psikolojiden, ne sosyolojiden, hiç bir şeyden haberi yok demektir. Yaradılıştan bu yana hiçbir zaman kadın ve erkek eşit olmamıştır. Aslında böyle bir eşitliği düşünmek saçmalıktan başka bir şey değildir! Kadın ve erkek eşit değildir, ikisi de aslında farklı bir güçtür! İkisininde farklı zayıflık ve güçlü oldukları noktalar vardır. Önemli olan bunları görmek ve bu iki gücün uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. Yoksa ancak aptalların işidir bir tarafın güçlü yada eşit olduklarını aramak.  Kadınla erkeği fizyolojik, psikolojik ve hormonal olarak eşit görmek elma ile armudu kıyaslamaya kalkmaktir! Hiçbir zaman eşit iki güç, bir üçüncü gücü oluşturamaz bir taraf muhakkak üstün olmak zorundadır ve bu güç dengesizliği ezicilik değildir! Bu sadece farklı güçler dengesidir! Kadının üstün olduğu yanlar da vardır (psikolojisi, doğurganlığı, inceliği vb…), erkeğin üstün olduğu yönler de vardır (kas kuvveti, zekası, iradesi, tutarlılığı vb….)

            İnsanlık tarihine ve günümüz insanına baktığımızda erkek karakteri olan Adem hiç değişmemesine rağmen kadınlarda iki tip karakter karşımıza çıkar Lilith ve Havva karakterinde kadınlar. Lilith daha şeytani ve aktif olmak peşinde feminist ve isyankar ve hazzın peşinde olan karakter. Havva karakteri ise biraz daha mülayim görünen ve daha çok boyun eğen bir karakterdir; ama aslında temele bakıldığında da kadın denilen varlıkta değişen bir şey yoktur aslında! İkisi de farklı yöntemlerle erkeği elde etmeye ve ona boyun eğdirmeye çalışmaktadırlar; hiçbir kadın sanırım Lilith’in yaptığı gibi altta kalmayı, Havva’da olduğu gibi bir erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmayı hazmedememişlerdir ve yaradılıştan bu yana bunun intikamı ve kavgasını sürdürmektedirler.

Aslında bakıldığında sevgi adına kadınlar daha çok sevilme ihtiyacı duyarken bunu bir araç olarak kullanan kadındır. Günümüzde belki bazı kadınlar itiraz edeceklerdir, ama Lilith karakterli kadınlar daha baskındır sürekli hazzın peşinde olan feminizm adı altında farklı amaçlar güden, cinsellikte doyum bulamayan, verdikçe daha çok isteyen, tatmin olmadıkça erkeği üzerinden atabilecek kaba basitleşen bir kadın tipi karşımıza çıkmaktadır. Bir çok şeytani amaçlar peşinde koşan tek derdi haz almak olan, vermek ya da paylaşmaktan daha çok almak ve doyurulamaz bir egoya sahip, her an bunları elde etmek için şeytanla bile iş birliği içinde ola bilecek bir kadın tipi hakimdir. Şu an toplum genelinde bu Lilith’inin ruhlandığı bir çok kadını görmek mümkün yani modern çağ adı verilen bu hastalıklı dönem kadını Lilith  karakterinin içine sokmuştur. Arkasına sığındıkları ise feminizm ve eşitliktir. Aslında bilimsel bakıldığında ne fizyolojik ve psikolojik hatta nörolojik olarak kadın ve erkek eşit değildir. Aslında kadın yaradılış itibari ile sürekli alan konumundadır. Bütün ilişiklere bakıldığında, sevgide kadın hep sevilmek zorundadır. Cinsel birleşme sırasında hep doyuma ulaştırılmak zorundadır. Hep almak üzerine eğitilmiş ve yetiştirilmiş kadın bunu alamadığı zaman bunu elde etmek için binlerce yol geliştirir. Şimdi isterseniz Lilith ve Havva arketipin içindeki kadın karakterlerini tanımlayalım;

            Günümüz toplumsal yapısına baktığımız zaman modernizm adı altında Lilith kadın protipinin ön plana çıktığını görürüz. Lilith özelliği olan kadınlar sözde entel havasında, okur yazar görünümlü, modern kadın çizgisi çizerken, bunun arkasında müthiş bir kadınsal ego ve kaprise sahip, asla erkek egemenliğine değil, erkeğe tahammülleri olmayan kadın profilindedirler. Bu semptomlara sahip kadınların aradıkları tatmin edilemez bir haz duygusudur. Ve sanki bu kadınlar bir penis kompleksi içinde (penis envy), kaybettikleri penisi arar dururlar! Onlar için önemli olan aldıkları hazdır. Cinsellik bu kadınlar için vazgeçilmez ve asla tatmin edilemez bir olgudur. Aşk ve sevgiden nerdeyse tiksinti derecesinde nefret ederler. Sırf meraktan bir erkekle bile beraber olabilecek kadar basit karakterlidirler. Günü birlik ilişkiler ve cinsel fantezilerden hoşlanırlar ve asla uzun süreli birliktelik yürütemezler. Onlar için cinsellik hayatın bir rengidir ve kiminle yaşandığının bir önemi yoktur. Cinsellikte sevgi aramazlar, aradıkları aldıkları hazdır. Tıpkı Lilith arketipindeki gibi güvenilmez ve sır saklayamazlar. Tanrının öğrettiği sır isimlerini kullanarak göğe yükselen ve şeytanla birleşen Lilith gibi ellerindeki en küçük sırrı bile kullanmaktan çekinmezler. Asla hiçbir konuda tatminkar değildirler. Hep arayış içinde, daha fazla haz peşindedirler. Fakat kendi içindeki zayıflıklarını örtmek için karşı tarafta asla güçsüzlüğe tahammül edemezler ve sürekli güç peşindedirler.

            Aslında mitte anlatılan Lilith'in cinsel birleşme sırasında altta olması umurunda bile değildi. Onun için doğurmak ve üretmekten çok alacağı haz önemliydi. Kadının yapısı gereği erkeğe göre alacağı haz noktası çok fazla olduğu için ve bunu altta kaldığı sürece kendisi kontrol edemeyeceği için eşitliği bahane ederek karşı çıkmıştır. Çünkü kadının gerçekten haz alacağı noktalar çok farklı olduğu için bunu altta kaldığı sürece yönlendiremeyecekti ve alacağı haz sınırlı kalacaktı (Ortaçağ avrupasındaki kilisenin neden kadının altta olduğu pozisyondan başkasının günah olduğunu açıklaması kadının alacağı hazzı azaltmak içindi). Aslında buna tahammül edemeyen Lilith eşitliği bahane ederek isyan etmiş, Tanırının öğrettiği sır isimleri kullanarak göğe çıkıp, kendisine daha fazla haz vereceğine inandığı şeytanla birleşerek ondan çocuklar doğurmuş ve adem ve nesline düşman olmuştur. Lilith arketipi bize aslında şeytani ve güvenilmez kadın protipi çok güzel çizmektedir. Kadınların ruhunda aslında iki ana karakter vardır. Birisi ilk çamurdan yaratılmış olan asi, isyankar, bencil haz odaklı ve bu haz uğruna Tanrı’ya bile karşı gelebilen şeytani Lilithtir. Diğeri ise Adem’in kaburga kemiğinden yaratılan daha olumlu gerektiği yerden boyun eğen ama onurunu asla kırdırmayan ve gerekirse erkeğine yol gösterici onu tamamlayan ve onunla bir olmayı amaçlayan bilge kadın Havva’dır.

            M.Ö. 2000 yıllarında yapıldığı sanılan Lilith rölyefinden Lilith ayakların altında bir çift aslan ve baykuşlarla tasvir edilir ve Lilith tamamen çıplaktır. Sembolik olarak anlatılmak istenen; aslanlar güç ve liderliğin, egemenlik ve gururun sembolleridir. baykuş ise ölümün ve bilgeliğin sembolüdür. Kadının çıplak olması da cinselliğin sembolüdür. Lilith cinselliği kullanarak güç ve önderliğin peşinde olduğunu ve bu yolla ölümsüzlüğü aradığı anlatılmaya çalışılmıştır. Belki de Taoist bilgelerin ölümsüzlüğü cinsel isteklerin tam kontrol altına alınarak ulaşılacağı inancının kaynağı burası idi.

            Havva’nın yaratılışı ise bir çok kitapta söyle anlatılır.’’Allah Ademi uykuya daldırdıktan sonra sol tarafındaki kaburgalardan birisini aldı bu kaburganın yerini hemen et bürüdü ve iyileşti. Allah bu kaburgadan Havva’yı yaratıncaya kadar Adem uykuda kaldı. Daha sonra Adem uyanınca Havva’yı gördü ve ‘’etim, kanım, eşim’’ dedi’.’ Kutsal kitaplarda anlatılan ve Adem’in kaburga kemiğinden yaratılan Havva prototipi sembolizm acısından önemlidir. İnsanın en önemli organı kadim çağlardan bu yana duyguları ve aşkın merkezi kabul edilen kalbi korumaktır. Havva’nın bu kaburga kemiğinden yarılması, aslında erkekte bu noktanın zayıf bırakıldığını anlatır. Adem bu yüzden bir kadının sevgisine ve yol göstermesine ihtiyaç duyar çünkü onda en önemli parçası kaburgası yani kalbinin bekçisi vardır. Aslında başarılı erkeklerin genel özelliklerine ve erkeğin zayıf noktalarına bakıldığında bu görülür. Erkeğini tamamlayan onun yanında duran Havva karakterli kadınların erkekleri daha başarılı ve güçlüdür. Erkek kendin tamamlayan eksik yanını güçlendiren kadınlara hep ihtiyaç duyar. Bu yüzden Havva karakteri tanımayan bir erkek genel anlamda başarısız olur, bir yanı sürekli eksiktir. Aslında bu açıdan bakıldığında Havva karakterli kadınlar erkeğe göre daha güçlüdürler. Eşitlik arayan Lilith karakterli kadınlar ise bunu asla anlayamayacak ve göremeyeceklerdir. Eğer bu dünyada Lilith karakterli bir kadınla tanıştıysanız bu dünyada “şeytanın bedenlenmiş halini” görmüşsünüz demektir.

 

            Aslında burada anlattıklarımız sadece bazı efsanelerin tekrarından ve sembolik yorumlarından ibaret! Kadının da güçlü ve zayıf, erkeğin de güçsüz ve güçlü yanları vardır!  Ve Taoizmdeki gibi sağlam bir Yin ve Yang uyumuyla ikisi de birbirlerini tamamlayabilirler. Cinsel haz peşinde olan her kadın şeytansı olmadığı gibi, Havva kadınlar da her zaman başarılı olamazlar! Aslında bir üçüncü tip kadını tanımlamakta da yarar var: Lili-Havva! Hem Lilith kadar şehveni, ama şeytansılıktan arınmış; hem de Havva kadar sevgisine, sevgilisine düşkün, aldatmayan, paylaşan ve yarışmalardan kurtulmuş, arınmış ve eşitlikçi! Erkek ve kadın biyolojik olarak eşit değillerdir, ama sosyo-psikolojik olarak biz Yin ve Yang bir bütünün parçalarıyız! Biz Ademler, artık bir Lili-Havva arayışındayız!

…. Ve Tanrı kadını yarattı! Erkekle bütünleşsin diye!

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083352 Ziyaretçi