en

Uzak Doğu Döğüş Sanatları ve Cinsellik


HÜSNÜ SAV’LA UZAK DOĞU CİNSELLİĞİ

 

Köşe Yazısı

 

UZAK DOĞU DÖĞÜŞ SANATLARI VE CİNSELLİK

Hüsnü Sav

 astrolog0303@gmail.com

Facebook:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=1217223477

 

         Âdemin Hava’nın elinden elmayı yemesi ile başlayan dünya sürgününde olan iki oğlu Habil ve kabil arasında başlayan kıskançlık ve kin duygusu sanırım savaş sanatlının gerekliğinin ilk işaretidir. Âdem Allah’tan gelen emirle bu oğullarını evlendirmek istedi.  Yanlız Allah âdeme ikiz çocukların bir birleri ile evlendirmesine karşı çıktı. Böylece ilk erkek çok  olan Kabil’e çirkin olan ikiz kızlardan Saya, küçük olan Habil’e ise güzeller güzeli İklima düştü. Bu duruma kabil itiraz etti ve kıskançlık yaptı. Kabil güzel olan İklima ile evlenmek istiyordu ve babasına buna bir çare bulmasını söyledi ama bu Allah’ın emrine ters idi. Fakat Kabil sürekli bu işe itiraz ediyor ve babasının bu işe bir çare bulmasını istiyordu. Âdem durumu Allah’a iletti… Gelen vahiyle Allah Adem’in iki oğlundan kurban vermesini ve Allahın kimin kurbanını beğenirse İklima ile onun evlenmesine  karar verdi. Bunun üzerine kabil yetiştirdiği çürük ve kötü meyveleri  ’Allah benim meyvelerimi yiyecek’’ diye kurban sunar. Habil ise süründeki en güzel hayvanı Allah’a kurban vermek için hazırlar ve ikisi de kurbanlarını bir tepe üzerine koyarlar ertesi gün gittiklerinde Habil kurbanının yerinde küller vardır ve Habilin kurbanı kabul edilmiştir. Bundan sonra Kabil daha da kıskançlık krizlerine girer ve Şeytan’ın vesvesesi ile küçük kardeşi Habili öldürür. Bu yer yüzünde işlenen ilk cinayetle artık savaşma ve savunma ihtiyacı doğmuştur; çünkü insan yapısı itibari saldırgan ve şiddete eğilimlidir. Ama bazı insanlar ise daha sakin ve barış yanlısıdır. Ama değişen bir şey yoktur artık savaşan bir taraf kadar savunan tarafta artık tetik üzerinde durmak zorundadır. Tarihe baklıdığı zaman savaşlar ve saldırılar hiçbir zaman bitmemiştir. Her toplum kendi coğrafi konumuna ve bulunduğu fiziki çevreye göre bir savaş tekniği ve taktiği geliştirmiştir.

         Günümüzde tanınan savaş sanatlarının başında Shaolin Kung Fu’su en çok tanınanıdır. Uzak doğuda tanınan pek çok savaş sanatının temelinde Shaolin Kung fu vardır. Shaolin Kung Fu’nun doğuşuna baktığımız zaman karşımıza Budizm kurucusu Buda çıkar. Buda memleketi olan Hindistandan budizmi ve Zen öğretini yaymak için Çin’ e gelir. (Çin de zen  , Ch’an olarak bilinir). Burada yolu Shaolin’e (genç orman tapınağı ) düşer. Burada öğretisini öğretmeye başlar.  Zaman içersinde uzun süreli meditasyon ve okumalar sırasında rahiplerin güçsüzleştiğini ve miskinleştiği fark eder ve kendi geliştirdiği budanın 18 eli ve Yi jin jing olarak adlandırılan kas tendon değişim klasiğini  öğretir.  Bu hareketler Shaolin Kung Fu’nun temelini oluşturur. Daha sonra Lao Tzu’nun Taoist felsefeyi yaymasından sonra doğaya ve hayvanlara düşkün olan Taoist rahipler hayvanların hareketlerini taklit ederek temel beş stil geliştirler. Bunlar yılan, turna, kaplan, maymun  ve ejder stilleridir… Bu hayvanların diğer hayvanlarla dövüş sırasındaki hareketlerini taklit ederek bu stilleri oluşturmuşlardır.

         Zaman içersinde savaş sanatlarında ustalaşan ustaların için bir sorun oluştu. Yaşlandıkları sıralarda artık eskisi güçlü olmadıklarını fark ettiler. Bu da o kadar yıl uğraşıp elde ettikleri gücün zaman içinde kaybolması demekti. Ama hayat yaşanıldığı sürece her an tetikte savunma saldırı üzerine kurulu idi. Zaten yaşamın dolu dolu yaşanması  üzerine kurulu olan Taoizm de etkilenen rahipler hayatın ölümsüzlüğünü arıyorlardı. Bunun için içsel simya denilen ezoterik bir öğreti geliştirdiler; belki ölümsüzlüğü yakalayamadılar ama hayatı uzatmanın nasıl olabileceği hakkında bilgi sahibi oldular. Yine gözlemleri sonucu erken ölen insanların çok aktif bir cinsel yaşam sürdüklerini fark ettiler. Bunun nedenlerini araştırdıklarında sadece üremek amaçlı olarak değil, zevk odaklı cinsel yaşam sürenin sadece insan olduğunu fark ettiler. Gözlemleri sonucu her cinsel birleşmeden sonra bir toparlanma sürecinin olduğunu bununda boşalmadan sonra meydana geldiği gözlemlediler. Aslında Taoist cinsel simyanın temelinde bu yatar; boşalmanın denetim altına alınarak yapılan bir cinsel birleşme. Buradan yola çıkarak yaşlanmanın ve güçten düşmenin en etkili nedenin cinsel birleşme sırasında yaşanan boşalma olduğunun farkına varan Taoistler bunu savaş sanatlarına uyguladılar.  Boşalarak uygulanan cinsel birleşmede güç kaybı oluyorsa boşalmadan yapılan cinsel birleşmenin insanın gücünü artırması gereken yollarını aradılar. En iyi cevap onlara tabi ki sürekli gözlemledikleri doğadan ve hayvanlardan geldi. Cinsel gücü artıran bitkiler ve yiyecekler tespit ettiler. Hayvanları gözlemlediler bu sırada birçok bilgi elde ettiler. Bunların en ilginci de geyiklerden elde ettiler. Geyiklerin çok güçlü bir cinsel enerjileri olduğu eskiden beri biliniyordu. Bunu araştırdıklarında geyiklerin anüslerini sürekli sıkıp bıraktıklarını fark ettiler. Bunu uyguladıklarında kendilerinde çok güçlü bir cinsel enerji artışı olduğunu gördüler. Bu günümüzde Dr. Arnold Kegel tarafından geliştirilmiştir. Aslında geyiklerin çok güçlü cinsel enerjilerin olduğu eskiden beri biliniyordu; Arap kültürüne baktığımız zaman cinsel içerikli büyülerde geyik derisi ve boynuzları kullanılmıştır. Boşalmanın güç kaybettirdiğini bunun yanında boşalmadan yapılan cinsel birleşmenin güç artırıcı ve sakinliğin farkına varan Taoistler bunu savaş sanatlarına uyarladılar. İçsel gücün geliştirilmesi için kullanılan Qigong ve nei- gong gibi stillere bunları ilave ettiler. Birçok Qigong hareketlerinin temelinde anüs kiliti vardır. Nefesle beraber uygulanan bu teknikler en etkili olarak Budanın öğrettiği  yi jin jing’e uyarlanmasıdır. Kas tenton değişim klasiği olarak atlandırılan bu teknikte kasları kemiklere bağlayan tentonlar nefes tekniği ile beraber sıkılır bu arada anüste bununla beraber sıkılarak kilit oluşturlur. Zamanla yapılan bu eksersizler tentonları güçlendirek muazzam bir güç oluştururlar yapılan anüs kiliti ise içsel bir güç oluşturur. Zamanla yapılan bu anüs kilitleri cinsel güç artrımı oluşturur(buna uygulamada anüs kiliti deniliyor ama kasılan kas PC kasıdır).

         Bunun gibi birçok cinsel teknik savaş sanatlarına uygulanmıştır. Taoistlerin cinsel öğretiye cinsel Kung Fu demelerinin bunda payı olsa gerek. Aslında Kung Fu Çince’de çok çalışan amele manasına geliyor. Ama artık bu kelimeden anlaşılan mana daha çok sanat anlamındadır . Savaş sanatlarında içsel yapılan tekniklerin ve çalışmaların temelinde cinsel bir perhiz vardır. Ama bu bizim anladığımız manada cinsellikten uzak durmak değil aksine onu en iyi şekilde kullanmak adına…


 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083382 Ziyaretçi