en

Taocu Sevişme
 

 

 

TAOCU SEVİŞME

Taocu Seks ve sevişme yaklaşık olarak bundan 2000 yıl önce Çinli Taocu hekimler tarafından ortaya atılmıştır. Temeli Taoist felsefeye ve Taocu tıbba dayanmaktaydı. Erotisizm, resimlerle pornografi, farklı cinsel sevişme teknikleri, cinselliğin nasıl farklı bir biçimde yaşanacağı eski Taoist Çinli hekimler tarafından yüzyıllar boyunca geliştirildi. Bu literatür kendine has erotik ve ‘doğadan alınma terimlerle’ tanımlanıyordu. Eski Taoist yazıtlarda var olan bilgilerin bazıları şunlardı:

 • Cinselliğin temel fizyolojisi
 • Kadında cinsel uyarımın belirtileri
 • Kadında orgazm ve orgazmın belirtileri
 • Kadınlarda orgazmı geliştirmek için neler yapılabileceği
 • Erkeklerde cinsel fizyolojinin temelleri
 • Aküpunktürün cinsel uyarımı ve cinselliği geliştirmede nasıl kullanılacağı
 • Chi enerjisi ve akupünkür meridyenlerinin cinsellikte rolleri
 • Chi enerjisinin vücutta nasıl kullanılabileceği
 • Yin ve Yang enerjilerinin vücutta nasıl kullanılabileceği ve cinselliğe etkileri
 • Erkeklerde boşalmadan uzun süren cinsel ilişkinin (koitusun) nasıl sağlanabileceği
 • Erkeklerde boşalmadan uzun süreli ilişkide kasılmalarla gelen orgazmın nasıl sağlanacağı
 • Kadınlarda art arda orgazmın nasıl sağlanabileceği
 • Cinsel potansiyelin erkekte ve kadında nasıl geliştireleceği
 • Kadınlarda PC-Kaslarının daha iyi bir cinsellik için nasıl geliştirileceği

Bu bilgiler ve teknikler daha çok arttırılabilir, ama 2000 yıl önceye dayanan ve deneme-yanılma ile bulunmuş bu yöntemlerin çoğu artık modern tıp ve seks terapisi tarafından da benimsenmiş ve kullanılmaktadır. Özellikle Tantrist akımlar, Neo-Tantra alt kültürleri bu yöntemleri kullanmaktadırlar. Bilimsel bulgularla birleştirilmiş Neo-Tantra yöntemleri bugün Batı’da pek çok ülkede uygulanmakta ve seminerler, workshoplar aracılığıyla halka yayılmaktadır.

Hiç unutulmaması gereken eski Taocu sevişme teknikleri ile Tantra teknikleri birbirini bütünleyici ve birbirinin devamı olan uygulamalardır. Taocu teknikler 1500-2000 yıl önce Çin’de ortaya çıkmış, Japonya’ya geçmiştir. Tantrist teknikler ise daha çok Hindistan’da ve Tibet’te ortaya çıkmış ve Uzak Doğu’ya yayılmışlardır. Her ikisinde de temel özelliklerden birisi cinselliğin kutsal bir esrime yöntemi olarak kullanılmasıdır. Cinsellik bu kültürlerde tu-kaka, kötülenen bir yöntem olarak değil; aksine erkek ve kadının birbirini kutsadığı, törensel bir bütünlük ve haz dolu bir birliktelik için yaşadıkları yöntemlerdir. Batı cinselliği yüzyıllarca Hristiyan ve Yahudi kültürlerinin etkileriyle kötülerken, Doğu cinselliği bir eriş yöntemi olarak geliştirmiştir.

Tantra Akademi gerek Taoist yöntemleri, gerekse Tantrik yöntemleri ve bunların felsefelerini detaylı olarak işleyecek; seminerler, workshoplar aracılığıyla halki bilgilendirecektir.

Şu unutulmamalı ki, gerek eski Çin kültüründe, gerekse Hint kültüründe Taoist teknikleri ve Tantrik teknikleri uygulayanlar, bugün Batıda olduğu gibi cinselliği hiç yozlaşlaştırmamışlar, monogamiye (tek eşliliğe), eşlerin birbirlerini aldatmamasına büyük önem vermişlerdir. Bu kültürlerde sevgi, aşk, etik değerler ve insanların birbirlerine saygıları seksten daha ön planda gelir. Bu nedenle kendilerini bu yönde felsefi olarak geliştirmeyenler, Tantrist veya Taoist okullarda pek eğitime alınmamışlardır. Yani Doğu’nun insan ilişkilerine ve cinselliğe bakışı bugünkü Batı’dakinden çok farklıdır. Yaklaşık 1500-2000 yıl, rastgele partner bulma, eşlerin birbirlerini sürekli aldatması, aile kurumunun cinsel tercihler yüzünden yıkılması gibi olgulara pek rastlanmamıştır. Gerek Taoist teknikler, gerekse Tantrist teknikler aile kurumunun korunması, insanların birbirlerine dürüst ve saygı dolu yaşamaları ve cinselliği daha doyumlu yaşamaları için geliştirilmişlerdir.

 

 


 

 

 

 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 4,77 TL
1 € = 5,52 TL
1071009 Ziyaretçi