en

Tao Öğretisi ve Cinsel Yaşantı         

       KÖŞE YAZISI

TAO ÖĞRETİSİ VE CİNSEL YAŞANTI

 

 Hüsnü Sav

 

 astrolog0303@gmail.com

 

Facebook:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=1217223477

 

 

Batı kendi yarattığı acımasız ve bencil kapitalizmin pençesinden bunalmaya başladığında yönünü Doğu’ya çevirmek zorunda kaldı. Kendi içinde bunalmış materyalist ruhsal ve bedensel kurtuluşu Doğu öğretilerinde ve dinlerinde aramaya başladı. Bu arayışlar sırasında Tao’izm, Budizm, Zen öğretileri ve Sufi öğretileri ile tanıştı. Bu arayışlar arasında en çok ilgi çeken uzun yaşam ve ölümsüzlük arayışı içinde olan Taoizm en çok ilgi çeken öğreti oldu. Taoizm içinde Batının hiç de alışkın olmadığı farklı bir öğreti zinciri vardı. Bu öğretiler içinde en dikkat çeken tabiî ki, Taoiz’min  uzun yaşamın ve sağlığın olmasa olmazlarında olan cinsel öğretilerdi. İlk başlarda zaten bencil ve sömürücü bir yaşam tarzı benimseyen Batı toplumu için bu kadar cinselliği ön plana çıkaran öğretilere biraz şüpheyle bakıldı.  Onların içersinde birçok sapıklık ve taşkınlık olabileceğinden şüphe edildi. Fakat zamanla anlaşıldı ki aslında kendilerini gelişmiş refah düzeyi yükselmiş zanneden Batılılar, bu kadar doğal haliyle yaşanılan cinsel öğretiler hemen kabul edildi. Çünkü Batı’da yaygın olan Mazohizm, Sadizm gibi sapkınlıklar yoktu içinden. Aksine bu öğretilerin içinde bir sağaltım ve eskrime söz konusu idi. Hiçte alışkın olmadıkları erkeğin uzun süre hiç boşalmadan cinsel birliktelik sağlaması ve kadının mutlak doyuma ulaştırılması vardı. Aslında Taoistler çok önceden fark etmişlerdi, erkek cinsel yönden eğer bir eğitim geçirmemişse  çok güçsüz kaldığını. Erkek kendi egosu içersinde hep güçlü görünmeye çalışmıştı, ama içten içe de kadının cinsel gücünün farkındaydı. Çünkü kendisine verilen muhteşem uzantının eğer iyi bir eğitimden geçmedi ise kendisini yarı yolda bırakacağını biliyordu. Kadın her zaman her şart altında sevişmek için hazırdı. O daha doyuma ulaşmadan erkek çoktan sahte hazzın içinde kayboluyordu. Kadın karşısında çaresiz kalıyordu. Bu çaresizliğini ne kadar kadın cinselliğini yasaklamaya çalışsa da içinde hep ezikliğini hissedecekti. Bu eziklikten kurtulmak için Tao’cu erkekler  bir  dizi teknik geliştirdiler. Bu tekniklerin başında boşalmayı geciktiren ve hazzı artıran çeşitli nefes eksersizlerinden oluşan cinsel kung fu sanatını buldular…

          Taocu sevişme seks sanatını Batıya tanıtan isimlerin başında kuşkusuz Jolan  Chang  gelir. Daha sonraları biraz içsel simya ve çeşitli Qigong eksersizleri ekleyerekten açtığı kurslar yardımı ile bunu tüm Avrupa’ya duyuran Mantak Chia olmuştur. Bu iki önemli isim Taocu sevişme sanatlarını tüm dünyada duyulmasını sağlamıştır. Tabii ki bunların arasında Jolan Chang önemli bir yer tutar. Bu konu hakkında yazdığı Tao sevişme ve seks, eski Çinlilerin eskrime yöntemi ve sevişen çiftelere Taocu sevişme kitapları  bir çok dile çevrilmiştir. Bu kitaplarında yazar en ince ayrıntılarına kadar Taocu seks sanatını anlatmıştır. Eski metinlerin şiirsel diliyle anlattığı birçok metinden faydalanmıştır. Kitap içinde en çok dikkat çekense kitap’ın sanki erkekler için yazıldığıdır. Taocu sevişmede en önemli şey gözlemci olmaktır. Sevişme sırasında kesin kurallar yoktur her şey doğal akışında olur ama çiftler birbilerini gözlemleyerek ilk başta tanımaya çalışırlar. Eski Taocu metinlerde Taocu sevişme sanatının önemi  şöyle anlatılır.

 İmparator Huang Ti: ‘Bezginlik ve uyumsuzluk içindeyim, üzüntülü ve kaygılıyım. Bu durumdan kurtulmak için ne yapayım?’

Su Nü : ‘Bir erkekteki bütün bozukluklar sevişme konusundaki sorunlara yanlışlara bağlanabilir. Suyun ateşten daha güçlü olması gibi kadınlar da hem cinsellik, hem yapı bakımından erkeklerden daha güçlüdür. Taocu sevişmeyi bilenleri beş ayrı çeşnide yiyeceğin nasıl ve ne oranlarda birbirleriyle karıştırılıp lezzetli bir yemek yapılacağını bilen bir ahçı’ya benzetebiliriz. Taocu sevişmeyi bilip Yin (dişil) ve Yang (eril) uyumunu , sağlayan kimse beş kıvançtan bir harman yapıp bunlardan Cennettekileri kıskandıracak bir hazza erişir. Taocu sevişmeyi bilmeyenlerse zamanından önce, sevişmenin tadını çıkarmadan ölür. Yüce İmparatorumuzun irdelemek istedikleri konu bu olmalı sanırım?

 Söyleşi Huang Ti bu öğütleri denemeye karar verene kadar sürüp gidiyor. Sonra kadın danışmanlarından (Huang Ti’nin dört danışmanından ancak bir tanesi erkekti) bir başkasına, Hsüan Nü’ye dönüp soruyor :

 Huang Ti: Su Nü bana Yin’le Yang uyumunun nasıl başarılacağını öğretti. Öğrendiğim şeyleri senin de onayından geçirtmek için bu konuda senin düşüncelerini de öğrenmek istiyorum.

Hsüan Nü; Şu evrende yaşamını Yin’le Yang’ın uyumuna borçlu olmayan hiçbir canlı yoktur. Yang Yin’le uyum içinde olunca tüm engeller aradan kalkar. Bir Yin ve bir Yang sürekli olarak birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Böyle olduğu için erkeklik organı sertleşir. O zaman kadınlık organı da onu içine almak için hazırlık yapar böylelikle aralarında bir uyum kurulmuş olur, salgıları da birbirlerine yarar verir...

 4. Kadının doyuma ulaştığı nasıl anlaşılır?

 Huang Ti danışmanlarının öğütlerini benimsedikten sonra Taocu sevişmenin üçüncü ilkesinde nasıl ustalığa erişebileceğinin araştırısına girişiyor, gene baş kadın danışmanına dönüp soruyor :

 Huang Ti: Bir erkek kadınının istekli olup olmadığını ve doyuma erişip erişmediğini nasıl anlar?

 Su Nü: On gösterge vardır. Erkek bunlara dikkat edip ona göre davranışlarını ayarlamalıdır. Bu on gösterge şunlardır :

 (1) Kadının yeşim elleri erkeğinin sırtına dolanmıştır. Bedeninin alt bölümünü bir o yana, bir bu yana oynatmaktadır.

 Dilini dudaklarının arasına almış erkeğini yalayarak şehvetini arttırmaya çalışmaktadır. Bu durum bu işaretler kadının oldukça istekli olduğunu gösterir

 (2) Kadının güzel kokular yayan bedeni gevşeyip yayılmış kolları bacakları uzanıp öylece kalmıştır. Burun deliklerinden hızlı hızlı soluk almaktadır. Bunlar kadının erkeğinin yeniden kendisine yaklaşmasını istediğinin belirtileridir.

 (3) Kadın uyuyan erkeğinin yeşim çekiciyle oynamak için avucunu açar ve yeşim çekicini sallamaya başlar. Bu kadının erkeği için büyük bir istek duyduğu nu gösterir.

 (4) Kadının gözleri kaşları kıpır kıpırdır. Boğazından boğuk, sesler çıkarır, tatlı sözler mırıldanır. Bunlar şehvetinin son dereceye vardığının belirtileridir.

 (5) Kadın iki eliyle ayaklarını tutup yeşim kapısını sonuna kadar açmaya çalışır. Bundan kadının son derece haz duyduğu anlaşılır.

 (6) Dili yarı uyur yarı sarhoşmuşçasına dudaklarının arasından dışarı çıkmıştır. Bundan kadının erkeğinin canlı bir biçim de bir derin bir sığı, ileri geri gidip gelmesini istediği anlamı çıkartılabilir.

(7) Ayaklarını ve ayak parmaklarını gerer ve erkeğin yeşim çekicini içinde tut, maya çalışır ama erkeğinin ileri geri hareketleri nasıl sürdürmesini istediği konusunda belirli bir kararlılığı yoktur. Aynı zamanda alçak sesle mırıldanmaktadır. Bunlar Yin selinin boşalmakta olduğunun göstergeleridir.

 (8) Birden istediği şeyi elde etmiştir. Belini hafifçe kıvırır, hafifçe terler ve aynı zamanda da gülümser. Bundan kadının sevişmenin bitmesini istemediği, sevişmeyi sürdürmekten yana olduğu anlaşılır.

 (9) Tatlı duygular hâlâ. Onu bırakmamış tır, haz dalgası yükselmeyi sürdürmektedir. Yin seli boşalmıştır gene de erkeğini sıkı sıkı tutmaktadır. Bundan kadının tam olarak doyuma ulaşmadığı anlamı çıkarılabilir.

 (10) Bedeni sıcacıktır ve terden nemlenmiştir. Elleri ayaklan gevşemiştir. Bundan artık tam olarak doyuma ulaştığı anlaşılır…

          Sevişme sırasında gözlem yapmanın ve ersuyunu boşa harcamamanın önemi kitap boyunca eski metinler yardımı ile anlatılır. Taocu sevişmede  hemen her yerde vurgulanan aslında bunun bir sanat olduğudur. Sanat yetenekten daha çok emek çalışma ve sabır gerektirir. Bu Taocu sevişme tekniklerinde başarıda biraz emek ve sabırla gelir. Erkek ve kadında bu tekniklerde ustalaştıklarında anlayacaklar ki; şimdiye kadar seviştiklerini zannettiklerin şeyin aslında sahte bir haz duygusu olduğunudur. Erkek anlık yaşadığı ve kendini daha sonra güçsüz düşüren boşalmayla sonuçlanan sevişmelerin aslında yalancı bir haz duygusu olduğunu anlayacaktır.  Kadınlar yaşadıkları vajinal orgazm yada Taocu metinlerde gecen vadi orgazmının yaşadıklarında seksin yani sevilmenin ve sevmenin o gerçek çoşkusunun, tadına  varacaklardır…

 Taocu metinlerde yeni başlayan çiftlere çeşitli öğütler verilmiştir.

(1) Yeni başlayan kimse çok fazla uyarılmış ya da çok fazla tutku ve coşku için de olmamalıdır.

 (2) Yeni başlayan kimse denemelerine çok çekici olmayan, yeşim kapısı da (kadınlık organı) çok sıkı olmayan bir kadın la başlamalıdır. Böyle bir kadınla kendisini denetim altında tutabilmeyi öğrenmesi daha kolay olacaktır. Kadın aşırı derece de güzel değilse adamın aklını başından almayacaktır, eğer yeşim kapısı çok sıkı değilse kendini denetlemesi kolaylaşacak tır.

 (3) Yeni başlayan kimse yavaş yavaş gir meyi sonra hızla geri çekilmeyi öğrenmelidir. .

 (4) Önce üç sığ bir derin dalışı sınamalı, bunu seksen bir kez sürdürmeli sonra gene baştan başlamalıdır.

 (5) Biraz fazla uyarıldığını duyumsayınca git gel hareketini hemen durdurup yeşim doruğunu ancak iki üç santim ya da biraz daha fazla derinde yeşim kapısında kalacak biçimde geri çekmelidir (kilitleme yöntemi). Sakinleşinceye kadar beklemeli sonra gene üç sığ bir derin yöntemini sürdürmelidir.

 (6) Daha sonraları beş sığ, bir derin yöntemini deneyebilir.

 (7) En sonunda dokuz sığ, bir derin yön temini uygulayabilir.

(8) Boşalmanın denetim altına alınmasını öğrenme çabasında olan kimse kendini sabırsızlığa kaptırmamalıdır.

Daha sonra eşler arasında sevgi saygının ne kadar önemli ve gerekli olduğu vurgulanır. Aslında buradan doğu öğretilerin kadına verdiği önemi asırlar önce göre biliriz. Kendisini medeni zanneden sömürgeci Avrupa toplumu sanırım bu yüzden bu teknikleri anlamada bu kadar zorluk çekti.

 

  (1) Bir kimsenin sevişmede en yüksek derecede haz elde edebilmesi için yatak arkadaşını sevmesi gerekliliği tartışma götürmez. Ancak boşalmanın denetimini öğrenmekte olduğunuz ve uygulamaya daha   yeni başladığınız sıralarda kendinizi fazla kaptırmamaya çalışmalısınız. Böylelikle daha sakin kalabilmeniz kolaylaşır.

 (2) Öğrenmeye yeni başlayan kimse yavaş yavaş ve yumuşak hareketlerle seksen bir kez gidip gelmeli, sonra ikinci kez, üçüncü kez seksen bir kez gidiş gelişi yinelemelidir. Bir zaman için kendini toparlamak için bir durak vermeli sonra yeni den başlamalıdır.

(3) Yatak arkadaşını doyuma ulaştırmak için ona karşı tatlılıkla yumuşak davranmalıdır. Böyle yaparak yatak arkadaşının orgazm’a erişmesini çabuklaştırmış olur. Ama kendisinin denetimi yitireceğini anlar anlamaz yeşim doruğunu biraz geri çekmeli ve ‘kilit yöntemini’ uygulamalıdır. Böyle yaparak sakinleşebilecek yeni den gidip gelmeye başlayabilecektir. Daha yeni başlamış ve bu yolda fazla deneyim kazanmamış olanlar için dalışlar yavaş yavaş ve dikkatle yapılmalıdır.

Görüldüğü gibi sevişme sırasında bir yumuşaklık karşılık saygı ve sevgi vardır. Bu tür sevişme sanatlarının da ülkemizde öğrenilmesi gerekliliğine inanıyorum. Gençlerin rezil internet pornosundan öğrendiklerini seks sanmaları, kadınların doyumsuzluk yüzünden sürekli kendilerini doyumu ulaşmak adına sevgi değiştirmeleri ve toplum içinde oluşan bu kokuşmuş cinselliğin biraz insanca saygı ve sevgi içersinde yaşanması sağlanabilir…

 

 

 

 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083356 Ziyaretçi