en

Tantra Akımları (İlhan Güngören)

 

 

 

TANTRA AKIMLARI

 

İlhan Güngören – Yumuşak Sevişme’den

 

 

“Ayrıntılı olarak Tantracı akımları, mezhepleri incelemek çok detaylı olacaktır. Gene de bütün bu mezhep, öğreti ve akımları iki ana grupta toplayarak Tantracılıkta birbirinden adamakıllı farklı iki yaklaşıma değinmenin gerekli olacağını sanıyorum.

 

Bu iki ana grup; Sağ Yan Tantracılığı (Dakşimakara ya da Dagşi Marga) ve Sol Yan Tantracılığı (Vamakara ya da Vama Marga) diye adlandırılır. Böyle adlandırılmasının nedeni; Sağ Yan Tantracılığında, tören sırasında kadının erkeğin sağ yanında yer almasına karşın, Sol Yan Tantracılığında sol yanında yer almasıdır.

 

İki grup arasındaki temel ayrılık; Sağ Yan Tantracılığında Şiva-Şakti (eril-dişil) bütünleşmesi sadece simgesel bir anlam taşır; varoluş, yaratılış gerçeğinin altındaki gizemin bir törensel içinde simgesel bir boyutta yaşanmasını ve anlaşılmasını sağlar.

Sol Yan Tantracılığında ise; Şiva-Şakti bütünleşmesi bir toplu sevişme ayiniyle, gerçek anlamda bir cinsel birleşmeyle kutsanır.

 

Panca Tatva adı verilen bu ayin, hem Sağ Yan, hem Sol Yan Tantracılığında vardır. Ancak Sağ Yan Tantracılığında Hint gizemciliğinde egemen olan yasakçı, perhizci, duyu algılarından gelen algılara hayır diyen tutumun etkisi altında ve aynı zamanda toplumun değer yargılarına da uyum sağlamak için ya da sağlayacak biçimde değiştirilmiş, bir bakıma sulandırılmıştır.

 

Ayin şu beş kutsamadan oluşur: şarap içilir (madya), et yenir (mamsa), balık yenir (matsya), kavrulmuş tahıl yenir (mudra), cinsel birleşme gerçekleştirilir (maithuna).

Bu beş kutsamanın adlarının “m” harfi ile başlaması nedeniyle; bu ayine “Beş M” anlamında Panca Makara adı da verilir.

 

Daha önce de söylediğim gibi, Sağ Yan Tantracılığında; şarap içmek, et yemek ve cinsel ilişki toplumun hoş görmediği şeyler olduğu için bu beş kutsama simgesel olarak yapılır. Ama bu simgesellikte de dereceler vardır.

 

Bazı uygulamalarda; bu beş kutsamanın anlamları bile değiştirilmiştir. Örneğin; bir uygulamada şarabın (madya) anlamı; sarhoş edici bilgidir. Et (mamsa); “ma” dil kelimesinden hareketle, diline hakim olmak anlamına gelir. Balık (matsya); insan bedenindeki iki tinsel kanal (ida ve pingala) ile özdeşleştirilir. Kavrulmuş tahıl (mudra); zihinsel yoğunlaşma ile ve cinsel birleşme (maithuna) Brahma ile bütünleşme olarak yorumlanır.

 

Bir başka uygulamadaysa, bu beş kutsama yerine konulan başka şeylerle temsil edilir: şarap yerine hindistancevizi sütü içilir. Et yerine zencefil, balık yerine turp ya da suda yetişen panifala bitkisinin meyvesi, kavrulmuş tahıl yerine pilav yenir, cinsel birleşme ise erkeklik organına (lingam) ve kadınlık organına (yoni)benzeyen iki çiçekle temsil edilir.

 

Sağ Yan Tantracılığında; cinsel ilişkiyi bütünüyle yasaklayan en katı Hindu perhizciliğine yaraşacak yaklaşımlar da vardır. Onlara göre; Tantranın izleyeceği yol (sadhama); kendi içindeki dişil enerjiyi, Şakti enerjisini uyandırmak ve onu gene kendi içindeki Şiva enerjisiyle bütünleştirmektir. Şiva-Şakti bütünleşmesini dışarıdan bir kadının ya da erkeğin aracılığına gerek olmadan kendi içinde gerçekleştirmek, böylece kendi bölünmüşlüğünü bütünlemektir.

 

Sol Yan Tantracılığında bu beş kutsama gerçek anlamda yapılır. Ama çeşitli mezheplerde farklı tören düzenleri, farklı ayin uygulamaları vardır.

 

.................................

 

Sol Yan Tantracılığında en çok bilinen mezhep “Kaula” mezhebidir. Kaula mezhebi; Assam, Bengal, Orissa, Mahaşastra, Kaşmir, Himalayalar, Tibet, Rajastan ve Güney Hindistan’ın bazı bölgelerinde varlığını sürdürmektedir.

Hem Hinduizmde hem Budacılıkta “Sahaja” genel adıyla bilinen mezhepler de vardır. “Sahaja” ya da “Sahajiya”’nın sözlük anlamı; her türlü koşullamalardan kurtulmuşluk, insanın doğmadan önceki koşullanmamışlık durumuna geri dönmesi, bütünüyle doğal olması, içinden geldiği gibi davranmasıdır.

 

.......................................

 

Tüm yumuşak sevişme öğretilerinin hedefi; buna bir ad bulunmamış ya da farklı adlar da verilmiş olsa, aynıdır.: Samasara...Sonuçta, Tantra yazınında samasara ya da mahasukha (aşkın mutluluk) adı verilen doruk yaşantı gerçekleşir. Samasara’da izdeş cinsel hazzın en tepe noktasına erişir. Belki buna orgazm diyebilirsiniz ama üç beş saniyede bitmeyen ve boşalmayla birlikte gerçekleşmeyen bir orgazm...Yine buna en iyisi samasara ya da doruk yaşantı diyelim. Bu doruk yaşantı saatlerce sürebilir. İşte nirvana’ya kestirme yol budur...

Samasara’nın gerçekleşmesi boşalmaya hiç bir koşulda yenik düşmemeyle sağlanabilir. İzdeş boşalmayınca cinsel birikim öyle bir yoğunluk kazanır ki sonunda samasara dediğimiz doruk yaşantı gerçekleşir. Boşalmaya yenik düşmemek için Tantra yazınında çeşitli öneriler vardır.

 

................................

 

Goraksa-samhita adlı kitapta, boşalma dürtüsünü yenmekle ilgili şu satırları buluyoruz: “Nefes alıp-vermek sürdürülürse ersuyu da hareketini sürdürür. Nefes durdurulursa ersuyu da hareketsiz kalır.” Gene metinlerde; “Düşüncenin, nefesin ve ersuyunun üçünün birden durdurulması gereklidir” denmekte. Ayrıca derin ve yavaş nefeslerin boşalmayı denetim altında tutmakta etkili olduğu bilinmektedir. Hızlı ve sığ nefes alan kimse heyecanlarını, kızgınlıklarını, tutkularını denetim altına alamayacağı gibi boşalmayı denetlemekte de başarılı olamaz.

 

..............................

 

Samasara; bir dağ yolculudur ve sonunda dağ doruklarındaki bir krater gölünün, ferahlık ve haz veren sularına dalarsınız ve uzun süre orada öylece kalırsınız.

Şunu da eklemeliyim: Tantracının asıl amacı; içindeki kadını ya da erkeği uyandırmaktır. İçimizdeki Şakti enerjisini Şiva enerjisiyle buluşturmak Tantra öğretisinin özüdür. İçimizdeki kadını ya da erkeği uyandırmadan samasara’yı gerçekleştirmemiz de çok güçtür. Dışımızdaki kadın ya da erkek, içimizdekinin gölgesinden başka bir şey değildir.

 

Birlikte ikilik, ikilikte birlik... İşte Tantracılık budur.

 

 

İlhan Güngören – Yumuşak Sevişme

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 4,82 TL
1 € = 5,61 TL
1079015 Ziyaretçi