en

Neo-Tantranın İlkeleri, Aksiyomları ve Emirleri 

 

NEO-TANTRANIN TEMEL İLKELERİ VE AKSİYOMLARI

 

Neo-Tantra yeni yeni şekillenmekte olan bir düşünce ve yaşama biçimidir. Neo-Tantra felsefesi oluşturulurken eski Tantra’daki bazı görüşler ve sistemler, 21. Yüzyıldaki bilimsel bilgiler, Yeni Çağ akımına ve İnsancıl Psikolojiye ait bazı unsurlar, Doğu Gizemciliğine, bazı dinlere ve dünya görüşü belirleyen bazı felsefelere ve Zen’e ait bazı unsurlar kullanılmıştır. Aşağıdaki ilkeler, aksiyomlar ve emirler 42 civarında eski Tantra kitabından derlenen ve yeni görüşlerle güçlendirilen temel Neo-Tantra ilkeleridir.

 

Neo-Tantra’nın Temel İlkeleri

1)   Neo-Tantra, insanın kişisel gelişimi ve insanın daha mutlu, huzurlu, eşiyle ve diğer insanlarla daha huzurlu bir birlikteliğinin temellerini atmak için kurulmuştur.

2)   Neo-Tantra, bir din veya inanış sistemi değildir. Sadece insan davranışlarının doğa ve toplum ile daha uyum içinde olmasını sağlayan bir öğretidir. Her dinden insan Neo-Tantrayı benimseyebilir.

3)   Neo-Tantra, insandaki yaratıcılığın temelini teşkil eden cinsel enerjinin ve limbik sistemdeki ruhsal enerjinin açığa çıkarılmasını, geliştirilmesini ve ifade edilmesini amaçlar.

4)   Neo-Tantra bilimin bulgularıyla çelişmez ve bilimi temel alır. Eski Tantra’daki bazı yöntemleri, uygulamaları ve felsefeleri tekrar bilime göre yorumlar.

5)   Neo-Tantra insandaki yaşam enerjisinin ve cinsel enerjinin çok daha fazla arttırılabileceğini varsayar ve bunun için yöntemler üretir geliştirir.

6)   Neo-Tantra kadınlardaki cinsel potansiyelin bilinenden çok daha fazla olduğunu bilir ve bunu açığa çıkarmak için çalışır.

7)   Neo-Tantra erkekteki cinselliğin baskılanmış, regresyona uğratılmış ve hatalı yaşandığını bilir ve buna göre erkeklerdeki cinsel davranışı ve tepkiyi yeniden şekiller. Neo-Tantra’ya göre erkeklerde orgazmın geciktirilmesi ve uzun süreli bir ilişki mümkündür ve daha sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Neo-Tantraya göre her erkekte cinsel ilişkiyi en az 30-60  dakika sürdürme yetisi vardır ve bu öğrenilebilir, öğretilebilir. Bu süre saatlere kadar uzatılabilir.

8)   Neo-Tantra bize cinsellik hakkında toplumlar tarafından öğretilen pek çok şeyin yanlış olduğu kanısındadır. İnsanlar cinsellik konusunda Neo-Tantra’ya göre yeniden şekillenmelidir.

9)   Neo-Tantra sadece insanın cinselliği ile ilgilenmez. Neo-Tantranın ilgi alanları ve araştırdığı konular şunlardır:

a.   Kadın cinselliği ve uzatılmış kadın orgazmları.

b.   Erkek cinselliği ve uzatılmış erkek cinselliği.

c.   Hazzın ve haz almanın prensipleri.

d.   Bilinç,  insan bilinci, farklı bilinç halleri.

e.   İnsanın kozmostaki yeri.

f.     İnsanın hedefleri ve toplumsal konumu.

g.   Aile ve aile yapısının insanın sağlıklı büyüyebilmesi için korunması.

h.   Cinsel yozlaşmalar ve cinsel yozlaşmalara karşı koyma.

i.     İnsan doğa ilişkisi, hayvanlar alemi-doğa-insan ilişkisi.

j.     İnsan bilincini geliştiren yöntemler: meditasyon, zazen, YOGA, doğru nefes, kontemplasyon, kendiyle barışık yaşama yöntemleri.

k.    İnsan psikolojisi ve psikiyatrik sorunları. Bu  psikolojik sorunların vahşi kapitalist sistem içinde nasıl çözülebileceği.

l.     Bilim-insan-felsefe ilişkileri; insan bilinci; insan bilincinin ve ideallerinin nasıl geliştirilebileceği.

m. İnsan bedeninin sporlar veya diğer Uzak Doğu Sanatları ile (aikido, yoga, tai chi, chi kung, tekvando, kung fu vb.) nasıl geliştirilebileceği.

 

Neo-Tantranın Karşı Olduğu İnsan Tutumları:

 

Neo-Tantra insan doğasına aykırı olduğu için bazı davranış ve tutumları insanlara yasaklamıştır:

1)   Çokeşlilik, polygamy, polyamory insan doğasına uygun olmadığı için yapılmamalıdır.

2)   Eş değiştirme, grup seksi, cinselliğin yozlaştırılması, sadece cinsellik için cinselliğin sığ ve yetersiz yaşanması.

3)   Bilime aykırı tutumlar. Bağnazlık, dogmatizm.

4)   Rastgele partner değiştirme ve partneri aldatma, eşi aldatma, sadece haz almak için yalanlar söyleme, eşi veya diğer insanları haz ilkelerini tatmin etmek için aldatma.

5)   Sadece hazza bağlı kalma.

6)   Hedonizm ve haz tutkunluğu, haz için tüm değerleri yitirme, alt üst etme.

7)   Aşırı alkol tüketimi ve alkolizm.

8)   Uyuşturucu (narkotik analzejik) ve uyarıcı (stimulan) kullanımı.

9)   Bilincin aktif hali ve hür iradeyle çelişebilecek bilinç hali oluşturabilecek tüm psikoaktif maddeler (psikiyatrik ilaçların zorunlu olmadıkça bazılarının kullanımı da dahil).

10)      Cinsel sapışlar ve cinselliğin yozlaşması.

11)      İnsan doğasına aykırı olan homoseksüelite.

12)      Çocukları ve kadınları taciz.

13)      İnsanlara acı ve mutsuzluk oluşturacak durumlar oluşturma, insanlara acı çektirme, psikolojik veya fizyolojik işkence yapma.

14)      Erkek egemen toplumun macho ve ataerkil yaptırımları.

15)      Seksizm. Feminizmdeki veya ataerkil yapılardaki macho seksizm de buna dahildir. Belli bir cinsi yüceltme (erkek veya kadın)

16)      İnsanları mutsuz kılacak biçimde insanları olumsuz duruma sokmaya yol açacak davranışlar. Neo-Tantra humaniterien bir yaklaşıma sahiptir ve insancıldır.

17)      Faşizm, komünizm, vahşi kapitalizm, totaliterizm, din devleti gibi insanların özgürlüğünü kısıtlayacak tüm yönetim şekilleri ve politik sistemler. Neo-Tantra orta yoldan gider, ekstremlere kaymaz.

18)      Aşksız ve sevgisiz ilişkiler. Sadece seks için seks yapılması; günü birlik ilişkiler, sevgisizlik.

 

Neo-Tantra’nın   50   Etik Emri:

 

1)   Öldürmeyeceksin.

2)   Eziyet etmeyeceksin.

3)   İntikam almayacaksın.

4)   Açgözlülük etmeyeceksin, hırslarını frenleyeceksin.

5)   Hırsızlık yapmayacaksın.

6)   Hoş göreceksin.

7)   Karşına sevgi vereceksin.

8)   İnsanlara çiçeklerle yaklaşacaksın; insan ilişkilerinde çiçek açtıracaksın.

9)   Eylemsiz kalman gerektiğin yerlerde eylemsiz kalacaksın.

10)              Eylemsizliğin bilgeliğine inanacaksın.

11)              İmpulsif (dürtüsel) davranmayacaksın.

12)              Bilincini araştıracaksın.

13)              Bilincini aşacaksın.

14)              Kendini aşacaksın.

15)              İradeni yoktan yaratacaksın.

16)              Dogmatik olmayacaksın.

17)              Çok çalışacaksın, tembel olmayacaksın.

18)              Kimseye karşı düşman olmayacaksın.

19)              İnsanlara olgunlukla yaklaşacaksın.

20)              İnsanlara saygılı olacaksın.

21)              İnsanların inançlarına ve dinlere karşı saygılı olacaksın.

22)              İnsanları kandırmayacaksın, kazıklamayacaksın.

23)              İnsanların emeklerini sömürmeyeceksin.

24)              İnsanları seveceksin.

25)              Doğayı ve Evreni seveceksin.

26)              Doğanı ve kendini keşfedeceksin.

27)              Doğana uygun davranacaksın.

28)              Neo-Tantranın erdemine inanacaksın.

29)              Neo-Tantrayı hayatının her deminde uygulayacaksın.

30)              Kendini arayıp, bulacaksın.

31)              Dünyadaki cennete veya dünyadaki cehenneme aldırmayacaksın.

32)              Yaşamı seveceksin.

33)              Yaşamdan haz almayı başarabileceksin.

34)              Hazlarını bileyeceksin.

35)              Ölümü özlemeyeceksin.

36)              Çevrene uyum sağlayacaksın.

37)              Akan suyu takip edeceksin.

38)              Su olacaksın.

39)              Doğaya karşı yokuş yukarı tırmanmayacaksın.

40)              Sürekli yeşerecek, öğrenecek; sürekli gelişeceksin.

41)              Kendini yenileyeceksin, ta ki yenileyecek bir şey kalmayana kadar.

42)              Her konuda evrimleşeceksin.

43)              Akılcılıktan ve bilimin ilkelerinden ayrılmayacaksın.

44)              Dünyayı yaşayacaksın.

45)              Meditasyon yapacaksın.

46)              Nirvanayı arayacaksın.

47)              Nirvanayı bulacaksın.

48)              Kozmosu kavrayacaksın.

49)              Yenileklere açık olacaksın, yenilikler keşfedeceksin.

50)              Ölümü gülümseyerek karşılayacaksın.

 

 

NEO-TANTRANIN CİNSELLİKLE

İLGİLİ  25 EMRİ

 

1)   Kendi vücudunu tanıyacaksın.

2)   Eşinin vücudunu tanıyacaksın.

3)   Kendine haz vermeyi öğrenecek, hazlarını bileyeceksin.

4)   Eşine haz vermeyi öğrenecek, onun hazlarını bileyeceksin.

5)   Cinsellikte yenilikler ve farklılıklar keşfetmeyi öğreneceksin.

6)   Kendini cinsellikte yenileyeceksin.

7)   Aldatmayacaksın.

8)   Monogamik (tek eşli) yaşayacaksın.

9)   Eşine en fazla hazzı vermeye çalışacaksın.

10)      Haz için insanlara ve eşine yalan söylemeyeceksin.

11)      Cinsel sapmalara yönelmeyeceksin.

12)      Cinsellikte doğayı ve suyu takip edeceksin.

13)      Daha fazla haz için insanlara zarar vermeyeceksin.

14)      Daha fazla haz için eşine zarar vermeyeceksin.

15)      Aşk ve sevgiyle cinsellik yaşayacaksın.

16)      Aşksız, rastgele ilişkilerden ve cinsellikten kaçacaksın.

17)      Sevişirken senfoni yazacaksın.

18)      Sevişirken dans edeceksin.

19)      Sevişmeyi bir tören, esrime haline getireceksin.

20)      Doğayı ve evreni sevip, onu eşinde bulacaksın.

21)      Önce ben değil, önce sen.

22)      Cinselliği uzatacaksın.

23)      Cinselliğin farklı boyutlarını keşfedeceksin.

24)      Cinselliği aşacaksın.

25)      Holistik bir dünya görüşüyle cinselliği keşfedecek ve yaşayacaksın.


 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 4,82 TL
1 € = 5,61 TL
1079063 Ziyaretçi