en

Bazı Kişisel Gelişim Merkezleri İnsanlara Ne Kadar Zarar Veriyor?


 


 

BAZI KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZLERİ İNSANLARA NE KADAR ZARAR VERİYOR?

 

BU KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZLERİNDEKİ EĞİTMENLER NE KADAR YETKİN? TIP, PSİKOLOJİ, PSİKİYATRİ EĞİTİMİ ALMIŞLAR MI?

 

TANTRA EĞİTMENİ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER GERÇEKTE NEYİN EĞİTMENİ?

 

Son yıllarda Türkiye’de pek çok yerde mantar gibi bitmeye başlayan Kişisel Gelişim Merkezlerinin bazılarında Psikoterapi yapıldığı, Psikiyatrik ve psikolojik yardım verildiği iddia edilmektedir. Bu konuda psikolojik yardım verdiğini iddia eden eğitmenlerin özgeçmişlerine baktığınızda çoğunun işletme, ekonomi, sanat tarihi gibi Tıbbın temel dallarından hiç birisiyle alakası olmayan dallardan mezun oldukları, almış oldukları 3-4 günlük eğitimle ve bu eğitimler sonucunda verilen sertifikalarla psikolojik danışmanlık yaptıkları görülmektedir.

 

Bir örnek vermek gerekirse,  bilindiği üzere hipnoz kursuna giderek birkaç haftada “hipnoz sertifikası” alan bazı kişiler, sadece bu eğitimlerine dayanarak, insanlara hipnoz yaptıklarını, onları geçmiş hayatlarına götürdüklerini, geçmiş hayattaki sorunlarını çözdüklerini iddia etmektedirler. Modern Tıbbın hiçbir branşı, insanlarda reenkarnasyonun olduğuna dair bir varsayımla, insanların geçmiş yaşamlara gidebileceğini kabul edemez; bu bilim dışıdır. Bu Kişisel Gelişim Merkezlerinde yapılan sözde hipnoz seanslarında ve workshoplarında, zaten psikotik olmaya müsait olan bazı nevrotik ve/veya psikotik insanlar kandırılmakta, paraları vaatlerle alınmakta, belki de bu insanlar daha fazla hastalanmaya yöneltilmekte ve anti-bilim yapılmaktadır. Hipnozla bir insan geçmiş yaşamlarına veya geçmiş reenkarnasyonlarına döndürülemez bu Modern Tıbba ve Modern Psikiyatriye aykırıdır. İnsanlara böyle bir terapi verdiklerini iddia edenler ise ŞARLATANDIR.

 

Bilindiği üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Tababet Tüzüğüne göre, hipnoz yapmaya sadece TIP DOKTORLARI ve PSİKİYATRLAR yetkilidir. Psikologların bile böyle bir yöntem kullanmaları yasaklanmıştır. Yapılan işlemler illegal ve insan sağlığına zararlı ve Tababete aykırıdır. Son zamanlarda psikologların bile psikoterapi yapması Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmakta ve psikologların bağımsız açmış oldukları özel psikanaliz, psikoterapi yapan Psikolojik Danışma Merkezleri, bir bir kapanmaktadır. Benzer bir durum yakında Kişisel Gelişim Merkezlerinin başına da gelecektir.

 

Kuantum Yaşam Koçları, Yaşam Koçları, Regresyon terapistleri, diğer parapsikolojik yöntemlerle terapi yapmaya kalkanlar gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Devlet tarafından izlenmektedirler. Televizyonlarda benzer terapiler verdiğini dile getiren bazı Kişisel Gelişim Merkezleri de kapatılmıştır. İçlerinde TIP DOKTORU, Psikolog veya Psikiyatrist barındırmayan Kişisel Gelişim Merkezleri hakkında ciddi yaptırımların gelmesi olasıdır.

 

Hiç kimsenin halkın sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur ve ne olduğu belirsiz, Milli Eğitim Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından onayı olmayan bazı şişirme sertifikalarla hiç kimsenin, insanların zihin ve ruh sağlığına müdahale etmeye hakkı yoktur. 

 

Kişisel Gelişim Merkezlerindeki Eğitmenler Ne Kadar Yeterli?

 

Kişisel Gelişim Merkezlerindeki eğitmenlerin özgeçmişleri incelendiğinde bunların çoğunun hiçbir Tıbbi veya psikolojik eğitim almadığı görülmektedir. Bu insanlar yaptıkları Koçluklarla (Amerikanca’dan geçen bir terim: COACH) insanlara veya problemli, zaten ruhsal sorunları olan insanlara büyük zararlar verebilirler. Bir örnek vermek gerekirse, TUZ ODASI denilen bir odada, homeopatik yöntemlerle şizofreni hastalarına anti-psikotik ilaçlarını kestirip, tedavi ediyorum diye onlara saçma sapan, Tıp dışı yöntemler uygulayanlar vardır. Bunun için 9000-12000 TL ücret alan bu kişilerin geçmişine baktığımızda sadece beden eğitimi hocalığından mezun oldukları, hiçbir psikiyatri veya tıp eğitimi almadıkları ve şarlatanlıkla piyasadan para toplamaya çalıştıkları görülmektedir. Benzer biçimde Rusya’dan getirtilen aletlerle DETOKS yaptıklarını ve insanları toksinlerden arındırdıklarını söyleyen bazı ŞARLATANLAR da türemiştir. Bu kişilerin hiçbirisi gerçek bir tedavi yapmamakta, göz boyama, büyücülük, cincilik yapmaktadırlar.

 

Bu tür ŞARLATANLARIN sayısı Kişisel Gelişim Merkezlerinde her geçen gün artmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bazı Bakanlıkların bu kişilerle mücadele edilmesi gerektiği konusunda bazı kararlar aldığı konusunda duyumlarımız vardır. Kişisel Gelişim Merkezlerini bu konuda önlemler almaya davet ediyoruz; çünkü bu şarlatanlarla birlikte Kişisel Gelişim Merkezleri de suç işlemektedirler.

 

Tantra Eğitmeni veya Seks Terapisti Olduğunu Söyleyen Kişiler Gerçekte Neyin Eğitmeni?

 

Tantra eğitimi için ciddi ölçüde tıp bilgisine ihtiyaç vardır. Tıbbi bir geçmişi olmayanların Tantra eğitimi veya Seks Terapisi eğitimi vermeye yetkileri ve yeterlilikleri yoktur. Tantra eğitimi sadece Yoga yaparak veya Tantra kurslarına gidilerek alınamaz. Artık Tantra eğitimlerinde ciddi biçimde Tıp bilgileri okutulmaktadır. Birkaç günlük Tantra Yoga kursuna gidip, hiçbir anlamı olmayan bazı sertifikalar alan bazı Tantra eğitmenleri ortalıkta dolaşmakta ve yüksek meblağlara Tantra workshopları veya kursları düzenlemektedirler. Bu kişiler cinsel fonksiyon bozukluklarını bile tedavi etmeye kalkmakta ve insanlara ciddi psikolojik ve tıbbi zararlar vermektedirler. Örneğin Kuantum koçlarının veya regresyon terapistlerinin ya da bazı danışmanların, koçların VAJİNİSMUS tedavisi yaptıklarını söyledikleri en az 7-8 vakayla karşılaştık. Hiç bir cinsel terapi eğitimi olmayan bazı insanlar, yeterli diplomaları olmadan, sadece "işletme, iktisat, beden eğitimi öğretmenliği" gibi eğitimlerle seks terapisi yapmaktadırlar Türkiye'de. Şarlatanlık artık diz boyu olmuştur! Anorgazmi veya Vajinismus vakalarını önceki reenkarnasyonlarına hipnozla götürüp, tedavi etmeye çalışan tıp diplomasına da sahip bazı şarlatan doktorlar da türemiştir. Buralarda tedaviler 3000-5000 TL'den başlamaktadır!:..

 

Seks Terapisi eğitimleri ve sertifikaları olan psikologların bile seks terapisi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından mühür vurularak kapatılmaktadır. Psikologların pek çoğu, halka eğitim vermek konusunda, yukarıda bahsedilen ve kendilerine Tantrist diyen işletme, ekonomi, sanat tarihi vb. dallardan mezun kişilerden daha yetkin oldukları halde, seks terapisi yapmalarına izin verilmemektedir. Tantra eğitmeni olmak için Tıp, psikoloji eğitimi almış olmak bir zorunluluktur. Aksi takdirde birkaç haftalık bir eğitimle Tantra Eğitmeni olunamaz. Yoga yapmak veya yapmış olmak da Tantra Eğitmeni olmak için yeterli değildir. Bu kişiler halkı ve Kişisel Gelişim Merkezlerine gelen insanları kandırmaktadırlar. Ayrıca parapsikolojiyi bir temel yöntem ve ideoloji haline getirmiş bu eğitmenlerin bazılarının bizzat kendileri ya eksen II kişilik bozukluğuna sahip kişilerdir ya da ruhsal sağlığı yerinde olmayan kişilerdir. Bu şahısların bazılarında ciddi ruhsal problemler tespit edilmektedir.

 

Bu nedenlerle gitmekte olduğunuz Kişisel Gelişim Merkezlerindeki eğitmenler hakkında şu soruları mutlaka sorunuz:

 

·        Bu eğitmen kişilerin eğitimi nedir?

·        Bu eğitmen kişilerin özgeçmişi nedir?

·        Bu eğitmen kişiler bu eğitimi veya danışmanlığı, terapiyi vermeye yetkili midirler?

·        Bu eğitmen kişiler sağlıklı mıdırlar?

·        Bu eğitmen kişiler bilimsel temellere uygun mu çalışmaktadırlar?

·        Bu eğitmen kişiler bilim dışı, parapsikolojik bazı yöntemleri kullanarak insanları aldatmakta mıdırlar?

·        Bu eğitmen kişiler kendi konularında geçerliliği olan bir diplomaya sahip midirler?

 

Anket

  Workshoplardan (atölyelerden) ve CİSEATED Eğitimlerinden Memnun Kaldınız mı?

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,57 TL
1 € = 7,49 TL
1083337 Ziyaretçi